Grupparbete införs i monteringen - Linerna styckas i mindre områden

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Version från den 21 november 2022 kl. 17.39 av Saabvetthn01 (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bilaga

1982-01-05

Ett nytt monteringssystem börjar införas i slutmonteringen vid Saab-Scanias personbilsfabrik i Trollhättan efter semestern. "Miniline" kallas systemet, och är ett slags grupparbete. De traditionella, långa linerna skall ersättas av små, avgränsade monteringsband med ca sex stationer på varje band. Monteringspersonalen får också större möjligheter till arbetsrotation och utökat arbetsinnehåll.

Bakgrunden till att man utvecklat och beslutat införa ett nytt monteringssystem vid bilfabriken i Trollhättan är kraven på ökad produktivitet, bättre arbetsmiljö och bättre kvalitet.

I samband med planeringen för detta långsiktiga omställningsarbete fanns en rad frågor.

• Kan kraven på bra miljö och god lönsamhet förenas?

• Kan investeringar i ny utrustning ge något annat än de traditionella linerna?

• Hur skall vi klara de allt högre kvalitetskraven?

• Hur skapar vi gruppsamhörighet som ger känsla för både människor och arbete?

Positiva svar

Tillsammans med de fackliga organisationerna började ledningen i monteringsverkstaden att försöka besvara frågorna. Genom ett omfattande studie- och projektarbete har man också fått positiva svar.

Många förslag och idéer, som i och för sig varit bra, har under arbetets gång förkastats. Dels av tekniska skäl och dels av ekonomiska. Men till slut har man hittat en modell för monteringsarbete som ger en rad fördelar jämfört med dagens bundna och styrda linesystem.

Det nya systemet, som kallas minilinc, går ut på att man bygger om dagens långa liner till små grupparbetsområden med bara ca sex arbetsstationer per grupp. Monteringen skall ske som tidigare på en driven line, men den blir alltså bara omkring sex stationer lång.

Mindre beroende och bundenhet

Före och efter varje miniline finns en buffert som gör de olika linorna delvis oberoende av varandra. I anslutning till de nya områdena skall också en hel del av de detaljer som slutmonteras också för- eller delmonteras. Vid t ex minilinen där pedalställen monteras skall alltså dessa förmonteras intill linen. Härigenom hoppas man kunna ge personalen bättre kunskap och förståelse för de olika momenten i produktionen. Genom att också lägga kontroll- och justeringsfunktioner inom varje miniline skall också personalen få ökade möjligheter att klara kvalitetskraven direkt. Principen blir att bilen skall vara helt felfri när den lämnar varje miniline och fortsätter till nästa steg i monteringen.