Saab 900 LPG — Sveriges första typbesiktigade motorgasbil

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bilaga

1981-03-13

Saab 900 LPG — Sveriges första typbesiktigade motorgasbil

1981-018.jpg

Saab har sedan ett par år tillbaka haft ett antal provbilar med motorgasdrift i trafik och nu finns de första typbesiktigade bilarna klara — de första typbesiktigade motorgasbilarna i Sverige.

De Saab-modeller som utrustats för gasdrift och som är typbesiktigade är Saab 900 GL och 900 GLs. Den förstnämnda har manuell växellåda och den andra automatisk. Båda är 5-dörrars-modeller. Typbesiktningen innebär att bilarna är helt klara att tas i bruk, dvs det behövs ingen extra besiktning hos Svensk Bilprovning. Gastanken är placerad i bagageutrymmet och rymmer 48 liter. Den ordinarie bensintanken rymmer 66 liter och tillsammans ger de båda tankarna en extra lång räckvidd.

Omkoppling mellan körning på bensin respektive gas görs enkelt med en omkopplare på instrumentpanelen. När omkopplaren står i "gasläge" visar bilens bränslemätare hur mycket gas som finns i gastanken och när man slår om till "bensin" visar mätaren hur mycket bensin som finns kvar i den andra tanken. Att fylla bilens tank med gas är lika enkelt som att fylla bensin. En snabbkoppling tätar helt mot påfyllningsröret och själv står man vid motorgaspumpen och bestämmer mängden gas man vill fylla genom att trycka på en knapp.

Ekonomi

Priset för motorgas är lägre än för bensin, bl. a för att skatten endast är hälften så hög som på bensinen. Detta är beslutat av Riksdagen för att främja användningen av miljövänligt bränsle. En liter motorgas kostar 2,10. För närvarande är energiskatten inte inkluderad i priset vid pumpen utan måste redovisas av bilägaren separat.

En ändring är emellertid på gång och beräknas vara införd under 1981. Bränsleförbrukningen i liter per mil är högre för motorgas än för bensin, vilket beror på mindre energiinnehåll i gasen, men trots detta är motorgasen mer ekonomisk för bilägaren, om man kör tillräckligt många mil per år.

Utrustnigen för motorgasdrift ökar bilens pris med 5 800 kronor och för att det skall vara lönsamt med tanke på investeringen bör man alltså köra minst 7—8 000 mil med samma bil. Den lägre kostnaden för motorgasen uppväger då bilens högre pris. Gasdriften är därför lämplig för t ex taxibilar, företagsbilar och liknande som körs många mil per år.

Miljövänligt alternativ

En av de främsta fördelarna med motorgas är att den är miljövänlig. Koloxidhalten i avgaserna är betydligt mindre än vid bensindrift och även om man jämför med blyfri bensin är motorgasen ett miljövänligt alternativ. Därför är LPG-bilarna speciellt lämpade för storstadstrafik. Det är också i storstäderna som man för närvarande finner tankstationerna. Oljebolagen planerar emellertid en utbyggnad och Esso t ex lovar att inom en snar framtid ha ett väl utbyggt distributionsnät i hela södra och mellersta Sverige samt en bra bit upp längs Norrlands kustland.

Det betyder att man redan nu, om den dagliga användningen av bilen mestadels är inom ett storstadsområde, kan köra på gas. Om man sedan vill göra en långkörning kan man på vanligt sätt använda bensinen i bilens ordinarie tank, men man måste då räkna med att detta inte ingår i ovanstående kostnadsberäkning.

Ett 20-tal Saab-bilar konverterade för motorgasdrift har under ca 2 år provats av bl a Rikspolisstyrelsen i Stockholm, polisen i Nyköping, taxi i Stockholm, Nyköping och Trollhättan samt av några företag med distribulionskörning i Stockholm. De har körts sammanlagt ca 130 000 mil och erfarenheterna från dessa testkörningar ligger nu som grund för installationen på 1981 års Saab 900.

Saab-motorn är således anpassad för gasdrift och tål att köras på blyfritt bränsle — som motorgasen ju är — utan risk för skador på t ex ventilerna. Motorgasens höga oktantal — 110 — eliminerar också riskerna för "spikning" och eftertändning.

LPG = Liquefied Petroleum Gas

Motorgasen består till 90—95 % av propan och resten är bl a butan. Benämningen LPG, som bl. a finns angiven med ett emblem på Saab-bilarna, är en förkortning av den engelska benämningen Liquefied Petroleum Gas. (Kondenserad petroleumgas).

LPG erhålls som en biprodukt vid raffineringen av mineralolja och den framställs genom destillation av råolja och vid s k "krackning" av fotogenfraktioner. Tillgången på motorgas är större än efterfrågan och beräknas bli så inom den närmast framtiden.