Skillnad mellan versioner av "Wallenbergsstiftelsen"

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Rad 1: Rad 1:
 
== Wallenbergsstiftelsen ==
 
== Wallenbergsstiftelsen ==
OBS! Nedanstående är inaktuell information, en uppdatering är på gång!<p>
+
 
<B>Dags att söka bidrag från Marcus Wallenbergs 70-årspersonalstiftelse för Saab- och Scania-anställda.</B>
+
 
<P>
+
 
Kontakta Sture Pettersson, tel. 30734 eller 070 6225421.
+
 
<P>
 
Stiftelsen vill i första hand nå Saab eller Scania pensionärer eller efterlevande som fått det svårt på grund av sjukdom eller olycksfall eller av andra orsaker råkat i ekonomiskt besvärligt läge. Man skall ha varit anställd före maj månad 1995 och gått i pension från företaget
 
<P>
 
Bidrag söks bland annat för t ex en tandläkarräkning, inköp av glasögon, inköp av dyra mediciner, byte av TV, radio, inköp av speciella skor, kläder, kylskåp och visst underhåll av lägenhet.
 
<P>
 
Nästa styrelsesammanträde äger rum den 27 maj 2021. Ansökningar till detta möte ska vara Koncernstab Personal, Saab AB i Linköping tillhanda senast 20 april 2015.
 
<P>
 
Följande inkomstklasser gäller 2015:
 
<P>
 
Ensamstående: mindre än 5 x prisbasbeloppet = 222 500 kr.
 
<BR>
 
Makar: mindre än 6 x prisbasbeloppet = 267 000  kr.
 
<P>
 
Bidragsbeloppen är tillsvidare 1 300 kr, 1 700 kr, 2 300 kr och 3 200 kr.
 
<P>
 
Vid styrelsens bedömning av ansökan tas hänsyn till sjukdomsbild, låg inkomst och lång anställningstid.
 
<P>
 
 
Ansökningsblankett: [[Media:Wallenberg_ansokansblankett3.pdf | klicka här]]
 
Ansökningsblankett: [[Media:Wallenberg_ansokansblankett3.pdf | klicka här]]
 
<P>
 
<P>
 
Principer, riktlinjer och stadgar: [[Media:WallenbergstiftelsenOCR4.pdf | klicka här]]
 
Principer, riktlinjer och stadgar: [[Media:WallenbergstiftelsenOCR4.pdf | klicka här]]

Versionen från 23 november 2021 kl. 19.04

Wallenbergsstiftelsen

Ansökningsblankett: klicka här

Principer, riktlinjer och stadgar: klicka här