Skillnad mellan versioner av "Wallenbergsstiftelsen"

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök
(8 mellanliggande versioner av samma användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
== Wallenbergsstiftelsen ==
 
  
<B>Dags att söka bidrag från Marcus Wallenbergs 70-årspersonalstiftelse för Saab- och Scania-anställda.</B>
+
== MARCUS WALLENBERGS 70-ÅRSPERSONALSTIFTELSE ==
<P>
+
 
Kontakta Sture Pettersson, tel. 30734, 070 6225421 eller Ulla Karlsson 411587.
+
Stiftelsen, som är en personalstiftelse, har till ändamål att främja välfärd åt pensionärer och anställda vid f d Saab-Scania Aktiebolag och dess dotterbolag i Sverige eller åt efterlevande till sådana pensionärer och anställda.<p><br>
<P>
+
 
Stiftelsen vill i första hand nå Saab eller Scania pensionärer eller efterlevande som fått det svårt på grund av sjukdom eller olycksfall eller av andra orsaker råkat i ekonomiskt besvärligt läge. Man skall ha varit anställd före maj månad 1995 och gått i pension från företaget
+
Dels genom understöd till pensionärer och anställda vid sjukdom eller olycksfall eller i eftervård i samband därmed.<p>
<P>
+
Dels genom bidrag till sådana pensionärer, deras efterlevande hustrur, vilka icke alls eller delvis kommit i åtnjutande av enligt lag eller i avtal fastställda tjänstepensionssystem.<p>
Bidrag söks bland annat för t ex en tandläkarräkning, inköp av glasögon, inköp av dyra mediciner, byte av TV, radio, inköp av speciella skor, kläder, kylskåp och visst underhåll av lägenhet.
+
Dels att genom understöd för beredande av undervisning eller utbildning av anställda vid teoretiska eller praktiska studier utomlands. Bidrag skall ska tillsvidare <b>inte</b> utgå till studier.<p>
<P>
+
 
Nästa styrelsesammanträde äger rum den 17 juni 2015. Ansökningar till detta möte ska vara Koncernstab Personal, Saab AB i Linköping tillhanda senast 20 april 2015.
+
Stiftelsens medel får ej användas till pension, avlöning eller annan förmån som det åligger arbetsgivare att utge till enskilda arbetstagare.<p>
<P>
+
Bidrag kan beviljas till person som under tiden 1969-01-01 till 1995-05-16 varit anställd inom Saab-Scania Aktiebolag och dess dotterbolag i Sverige eller som anställts under denna period och vid pensionstidpunkten var anställd i ett företag som under ovanstående period tillhörde Saab-Scania eller dess dotterbolag.<p>
Följande inkomstklasser gäller 2015:
+
 
<P>
+
För vidare information kontakta stiftelsen.<p>
Ensamstående: mindre än 5 x prisbasbeloppet = 222 500 kr.
+
Kontaktman: Sture Pettersson, tel nr 073-622 54 21<p>
<BR>
+
För närvarande är avkastningen på kapitalet mycket lågt på grund av rådande ränteläge. Därmed är bidragsbeloppen mycket låga.<p>
Makar: mindre än 6 x prisbasbeloppet = 267 000  kr.
+
 
<P>
+
<b>Sista ansökningsdag för 2022 är 31 mars 2022.</b><p>
Bidragsbeloppen är tillsvidare 1 300 kr, 1 700 kr, 2 300 kr och 3 200 kr.
+
 
<P>
+
 
Vid styrelsens bedömning av ansökan tas hänsyn till sjukdomsbild, låg inkomst och lång anställningstid.
+
 
<P>
+
Ansökningsblankett: [[Media:Wallenberg_ansokansblankett3.pdf | klicka här]]
Ansökningsblankett: [[Media:Wallenberg_ansokansblankett3.pdf | ses här]]
 
 
<P>
 
<P>
Principer, riktlinjer och stadgar: [[Media:WallenbergstiftelsenOCR4.pdf | ses här]]
+
Principer, riktlinjer och stadgar: [[Media:WallenbergstiftelsenOCR4.pdf | klicka här]]

Versionen från 23 november 2021 kl. 19.23

MARCUS WALLENBERGS 70-ÅRSPERSONALSTIFTELSE

Stiftelsen, som är en personalstiftelse, har till ändamål att främja välfärd åt pensionärer och anställda vid f d Saab-Scania Aktiebolag och dess dotterbolag i Sverige eller åt efterlevande till sådana pensionärer och anställda.


Dels genom understöd till pensionärer och anställda vid sjukdom eller olycksfall eller i eftervård i samband därmed.

Dels genom bidrag till sådana pensionärer, deras efterlevande hustrur, vilka icke alls eller delvis kommit i åtnjutande av enligt lag eller i avtal fastställda tjänstepensionssystem.

Dels att genom understöd för beredande av undervisning eller utbildning av anställda vid teoretiska eller praktiska studier utomlands. Bidrag skall ska tillsvidare inte utgå till studier.

Stiftelsens medel får ej användas till pension, avlöning eller annan förmån som det åligger arbetsgivare att utge till enskilda arbetstagare.

Bidrag kan beviljas till person som under tiden 1969-01-01 till 1995-05-16 varit anställd inom Saab-Scania Aktiebolag och dess dotterbolag i Sverige eller som anställts under denna period och vid pensionstidpunkten var anställd i ett företag som under ovanstående period tillhörde Saab-Scania eller dess dotterbolag.

För vidare information kontakta stiftelsen.

Kontaktman: Sture Pettersson, tel nr 073-622 54 21

För närvarande är avkastningen på kapitalet mycket lågt på grund av rådande ränteläge. Därmed är bidragsbeloppen mycket låga.

Sista ansökningsdag för 2022 är 31 mars 2022.

Ansökningsblankett: klicka här

Principer, riktlinjer och stadgar: klicka här