Om föreningen

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

SAAB-veteranerna i Trollhättan - Föreningen för aktiv fritid

SAAB-veteranerna i Trollhättans föreningslogotyp

Föreningen är öppen för alla före detta anställda vid Saab Automobile AB jämte maka/make eller sambo samt för anställda vid Saab Powertrain AB och Saab Parts AB oavsett antal yrkesverksamma år vid något av dessa företag.

Målsättningen är, förutom att värna det historiska arvet, att verka för en trevlig samvaro mellan vänner och arbetskamrater och att vara en samlingsplats med samkväm, föredrag och studiebesök.

Resor anordnas liksom aktiviteter inom medlemmarnas intresseområden. Härutöver samlas vi kring kvartalsmöten med föreningsinformation, musik av Veteranorkestern, servering och lotterier.

Föreningen har också förmånsavtal med Hedin Bil i Trollhättan - Billvaruhuset, Optiker Liljeloods, Bildelslagret, Embels, Nordins samt med Friskis och Svettis där medlemmarna samlas två gånger i veckan. Läs mer under "Medlemmars rabatter".

Välkommen som medlem!

Arkivgruppen

Arkivgruppen är en sektion inom Saabveteranerna som är öppen för alla medlemmar. Gruppens verksamhet består huvudsakligen av:

  • Identifiera och sätta namn på personer som finns på foton
  • Skriva artiklar på Saabveteranernas hemsida
  • Söka i arkivet efter intressanta händelser på Saab Trollhättan för hemsidan
  • Organisera arkiveringen för att få bättre översikt i arkivet

Gruppen träffas på museet onsdagar kl 11.00, jämna veckor, cirka 8 gånger vår och höst. Gruppen består för närvarande av cirka 20 personer.

Välkommen!

Om du är intresserad, kontakta Sten-Olof Göthberg, tel 0705-49 26 56

Veterangympa

Saabveteranerna har avtal med Friskis & Svettis och där har vi tillgång till styrkehallen måndagar och torsdagar från kl 09.30 med ledd gympa kl 10.30-11.30. Om du är intresserad av att delta, kontakta Per-Henry Röed, tel 073-157 31 50.

Veteranmusiken

Spelar du något instrument och skulle vilja vara med i Veteranorkestern, kontakta Mats Widenberg, tel 070-638 55 58.

Volontärsarbete

Skulle du vilja vara volontär på Saabmuseet kan du kontakta Göran Jönsson, tel 070-210 66 41. Detta arbete innebär att vara "representant" för museet genom att välkomna besökare och eventuellt svara på frågor samt att vid behov hålla bilarna i fint skick.

Guideverksamhet

Detta arbete innebär att du välkomnar besöksgrupper och berättar om Saabs tidigare verksamhet samt guidar bland bilarna. Är du intresserad kan du kontakta Uno Dahl, tel 070-627 79 97.

Historik

SAAB:s Veteranförening bildades 23 januari 1975 och verksamheten skall omfatta möten, hembesök, permanenta aktiviteter, studier och resor.

Men redan 1971 beslutade dåvarande företaget Saab Scanias ledning i Trollhättan att på ett mera påtagligt sätt visa sin uppskattning av pensionärernas insatser under sin aktiva tid på företaget.

Den 15 september samma år inbjöds pensionärerna med fruar att besöka företaget samt äta middag på Högbo Taverna med underhållning och provåkning av de nya bilmodellerna . (Med tävlingsföraren Tom Trana vid ratten.)

1972 gick resan till Göteborg med besök på Göteborgsverkstäderna och Liseberg, rundtur med Paddan och middag på Långedrags restaurant

1973 blev det middag med underhållning på Högbo Taverna för 200 personer och 1974 års pensionärsträff var förlagd till Borås med middag på Grand Hotell.
Vid detta tillfälle föreslog företaget genom personalchef Hans Norrby att pensionärerna skulle bilda egen förening och lovade att företaget skulle stödja föreningen både administrativt och ekonomiskt.

En interimsstyrelse bildades och vid ett konstituerande sammanträde 23 januari 1975 startades föreningen i egen regi.

Styrelse och kommittéer

Styrelse
Tommy Björkquist Ordförande 070-245 07 89
Erik Svendsen Vice ordförande 070-603 24 48
Göran Jönsson Sekreterare*) 070-210 66 41
Per-Egon Kjellberg Vice Sekreterare*) 073-839 73 03
Hans Nilsson Kassör 070-171 54 47
Ulla-Britt Andersson Suppleant 073-030 17 11
Pernilla Björck Suppleant 070-223 72 05

*)sekreterare@saabveteranernatrollhattan.com Email: sekreterare@saabveteranernatrollhattan.com

Revisorer
Björn Nilsson Revisor 070-628 06 74
Örjan Kristiansson Revisor 073-774 57 22
Per Henry Röed Suppleant 073-157 31 50
Programkommittén
Uno Dahl Sammankallande 0520-736 72 070-627 79 97
John-Gustaf Gudmundsson 070-340 44 19
Elisabeth Torssander 070-835 42 40
Göran Eriksson 070-570 19 94
Inger Hagsér 070-314 38 87
Göran Jönsson 070-210 66 41
Bengt Dahlberg 070 549 03 24
Gunilla Svensson 073-073 55 61
Göran Kähler 070-460 63 35
Pernilla Björck 070-223 72 05
Mötesanmälan
Ulla-Britt Andersson Mötesanmälan 073-030 17 11
Lotterikommittén
Nils Gustavsson 0520-319 89 070-630 26 18
Per-Henry Röed 073-157 31 50
Sixten Söderström 070-250 99 90
Veteranmusiken
Mats Widenberg Kontaktperson 070-638 55 58
Gymnastiken
Per-Henry Röed 073-157 31 50
Valberedningen
Sten Orvang 070-898 53 24
Peter Bäckström 072-250 06 62
Museikommittén
Tommy Björkquist Sammankallande 070-245 07 89
Arkivkommittén
Sten-Olof Göthberg Sammankallande 070-549 26 56
Wallenbergsstiftelsen
Sture Pettersson Sammankallande 0520-307 34 073-622 54 21
Webmasters
Pernilla Björck webmaster@saabveteranernatrollhattan.com Email: webmaster@saabveteranernatrollhattan.com 070-223 72 05
Hans Nilsson webmaster@saabveteranernatrollhattan.com Email: webmaster@saabveteranernatrollhattan.com 070-171 54 47