Milstolpar huvudsida

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Arkivgruppen hos SAAB-veteranförening i Trollhättan har under lång tid arbetat med "Milstolpar"-projektet kring SAAB:s historia. Här har man gemensamt satt samman en rad artiklar kring specifika, viktiga datum i SAAB:s historia.

Arkivgruppens deltagare har tillsammans letat efter viktiga datum i bolagets historia, och Olle "OlleJohan" Johansson har varit den som skött scanning, fotografering etc. och publicerat dem på webben.


Arbetet med att flytta över milstolparna till den nya webbsidan är pågående, och ännu inte komplett. Du kan finna det som hittills överfört på milstolpar i SAAB-historien (arbete pågår!).

Milstolpar logotyp av Per-Börje Elg.

1947:


1948:


1949:

1950:


1951:


1952:


1953:


1954:


1955:


1956:


1957:


1958:


1959:


1960:

1961:

1962:


1963:


1964:

1965:

1966:

1967:

1968:

1969:

1970:

1971:

1972:

1973:

1974:

1975:

1976:

1977:

1978:

1979:

1980:

1981:

1982:

1983:

1984:

1985:

1986:

1987:

1988:

1989:

1990:

1991:

1992:

1993:

1994:

1995:

1996:

1997:

1998:

1999:

2000:

2001:

2002:

2003:

2004:

2005:

2006:

2007:

2008:

2009:

2023:

Under 2023 finns odaterade milstolpar