1955-07 Karosseripressen till Saab-T under poliseskort direkttransport Chicago-Trollhättan

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

VIPS nr 4, 1955

NYA KAROSSERIPRESSEN TILL SAAB-T UNDER POLISESKORT DIREKTTRANSPORT CHICAGO -TROLLHÄTTAN

Den nya stora amerikanska karosseripressen anlände i somras till Saab-T. Med tyska fartyget M/S Lucie Schulte fraktades den direkt från Chicago till Åkersjökajen i Trollhättan. Transporten därifrån och till Saabs verkstäder erbjöd speciella problem på grund av de stora tunga enheter det rörde sig om. Hela pressen, som var sönderplockad i 21 kolli, vägde 229 769 kg. Det tyngsta kollit vägde över 70 ton och transporterades genom staden under natten med poliseskort.

Aktiebolaget Skandia transport svarade för förflyttningarna, som utfördes med bilar, truckar och för de tyngre kollina med SJ :s vagnbjörnar. För 70-tonskollit "kronan' på pressen kopplades två vagnbjörnar ihop och försågs med en särskild synkronisering av styrinrättningen. Kronan placerades på en ram av grova järnbalkar, vars ändpunkt svängbart uppbars av vagnbjörnarna. Hela ekipaget vägde 100 ton och mätte 24 meter utöver dragtruckarna.

Den enklaste vägen genom staden längs Kungsgatan kunde ej användas på grund av att vägporten vid Kungsporten, ej hade tillräckligt fri höjd. Man fick därför välja en omväg i stadens utkanter. Transporten gick planenligt till Saab, där två stora lyftkranar plockade av godset från de stabila transportmedlen.

När de hittillsvarande pressarna kom till Saab-T, sommaren 1947, forslades de från Göteborg på pråmar direkt till Saabs kaj vid älven. Den transportvägen bjöd dock flera svårigheter än den nu skildrade landvägen.

KRING TRANSPORTEN

Pressen har levererats av Clearing Machine Corporation, Chicago. Clearingspressen lastades i Milwaukee den 10 juni och anlände till Saab jämt en månad senare.

Presskronan mätte över 5 meter i längd, 3,5 meter i bredd och 3,2 meter i höjd. Den var monterad på en speciell släde.

De tunga maskindelarna lossades med NOHAB:s s.k. rysskran, som byggdes på 1920-talet för att lasta ryska lokomotiv. Den har en lyftkraft av 80 ton. Transporten är troligen den största och tyngsta som landvägen gått genom Trollhättan.

M/S Lucie Schulte är den första båt som gått direkt från amerikansk hamn till Trollhättan.

1955-08.jpg

Hamburgbåten Lucie Schulte vid Akersjökajen i Trollhättan. "Rysskranen" hämtar ur främre lastrummet upp något av de 21 presskollina.

1955-09.jpg

Nedan: Ett av de "lättare" kollina fordrar ändå en Volvo Titan för vidare transport.

1955-010.jpg 3

Presskronan på drygt 70 ton placeras här på järnbalkarna över de sammankopplade vagnbjörnarna

1955-011.jpg

Även högsommarnatten hade hunnit bli mörk innan man nådde Saab med "kronan"(ovan).

1955-012.jpg

Bilden är från ett tidigare skede av transporten, då karavanen passerade torget.

1955-013.jpg

Där pressen skall stå. Arbetena med verkstadstillbyggnaden började den 1 juli och utförs av AB Skånska Cementgjuteriet. I förgrunden schaktningen för fundamentet till den nya pressen. Tills vidare står pressen ouppackad i sina lådor.