Pionjär Acke Gustavsson

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

1977-10-14

Våra pionjärer: Pionjär V Acke Gustavsson

Acke Gustavsson, arbetsledare med erfarenhet från både flygplans- och biltillverkning

Vår femte pionjär anställdes den 4 oktober 1938 och kom liksom flera av våra veteraner från Verkstadsskolan i Uddevalla. Han är arbetsledare i Karossverkstaden och det är alltså Acke (eller Axel som han egentligen heter) Gustavsson vi ställer frågorna till:

— Vad var ditt första jobb här på Saab?

— Jag liksom många andra fick börja med provtillverkning, samt nit- och filprover. Materialet var aluminium och det var förmannen (Fritzsche) som skulle godkänna våra förstlingsverk. Senare blev det att nita spant till B 3:ans vingar.

— Hur var det första året på företaget?

— Det var intressant att få vara med om att bygga flygplan, inte minst att se hur de undan för undan tog form var spännande. När man kom från verkstadsskolan i Uddevalla, så blev det ju en enorm förändring när man fick börja jobba med flygplan.

— Hur upplevde du övergången från flygplan till biltillverkning?

— Ja, det var ju bara så att flygplanstillverkningen började avta och biltillverkningen tillta och då fick jag en förfrågan från min förman om jag ville gå över på bilen. Och jag tyckte faktiskt att det var ganska intressant att börja med något nytt igen — så att börja bygga bilar var inget problem för mig.

— Vilken period under de här åren anser du har varit den bästa?

— Två perioder — när biltillverkningen kom igång på allvar och när man märkte att tillverkningen ökade år efter år.

— Vilken händelse inom företaget tycker du varit störst och viktigast?

— Utan tvekan när vi skulle göra de allra första bilarna som skulle pressvisas. Man frågade sig — hur skulle det gå? Men det gick bra, det som mycket annat som hänt under senare år.

— Vad har bidragit till att du stannat kvar på Saab i snart 40 år?

— Det var en enkel fråga och det blir "ett rakt och enkelt svar: Jag har helt enkelt trivts med mina arbetsuppgifter och här har alltid varit ett gott kamratskap".

— Hur ser du på utvecklingen under de många åren?

— När man har arbetat så här länge som jag gjort märker man kanske skillnaden mot gången tid tydligare än andra med kortare anställningstid. Utvecklingen har gått framåt oerhört mycket och snabbt.

— Hur ser du på företagets framtid?

— Det var svårt att svara på. Tiderna har ju förändrats rätt hastigt till det sämre. Det är väl bara att hoppas att vi alla får ha våra jobb kvar.