Våra pionjärer Pionjär VII Carl Warm

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bilaga

1977-11-04

Pionja12.jpg

Carl Warm, som hoppas på fortsatt hög kvalitet på Saab-bilarna

Den 3 oktober anställdes Carl Warm på Saab och året var 1938. Han liksom flera av pionjärerna kom hit från Bohuslän, vid den tidpunkten ganska hårt drabbat av arbetslöshet. Warm är förman för verktygsförrådet och verktygsunderhållet inom slutmonteringen och han svarar så här på våra frågor:

— Vad var ditt första jobb här på Saab?

— Jag som så många andra fick börja med skolningsarbete. Det var nitning och övrigt som hörde till att man lärde sig när man skulle börja arbeta på en flygplansfabrik. Men det första ackordsjobbet blev att montera kortfack för stämpelklocka. Det arbetet fick jag av någon anledning utföra hos Flygmotor.

— Hur var det första året på företaget?

— Först kan jag väl säga att man var glad över att ha fått arbete efter yrkesutbildningen på Verkstadsskolan i Uddevalla. Och när man sedan väl kommit igång blev det att börja bygga ihop höjdroder till bombplanet B3.

— Hur upplevde du övergången från flygplans- till biltillverkning?

— Vid den tidpunkten var jag arbetsledare för sammanbyggnad av roder till flygplan 32 Lansen. Vi höll ju på med en del flygplansjobb här fram till 1959, men därefter fick jag fortsätta några månader med flygplan i Linköping. Så man såg förstås positivt på att bilen kom. Den betydde ju framtiden för oss som ville stanna kvar i Trollhättan.

— Vilken period under de många åren anser du varit den bästa?

— Någon särskild period kan jag faktiskt inte välja ut som bättre än de övriga. Här har ju varit en utveckling framåt hela tiden, så jag anser nog att perioderna varit ganska lika även om arbetsuppgifterna växlat.

— Vilken händelse inom företaget tycker du varit störst och viktigast?

— Under flygplanstiden var varje ny flygplanstyp en stor och viktig händelse. Lika viktigt var det naturligtvis när biltillverkningen startade och bidrog till nyanställningar och expansion.

— Vad har bidragit till att du stannat kvar på Saab i snart 40 år?

— Bland annat för att här alltid varit en trygg och jämn sysselsättning utan permitteringar. Men huvudorsaken har naturligtvis varit att jag har trivts bra här.

— Hur ser du på företagets utveckling under alla åren?

— Den har ju gått framåt alldeles fantastiskt. Det räcker väl om man jämför en Saab 92 med en Saab Turbo.

— Hur ser du på företagets framtid?

— Den tror jag på. Saab-bilen har ju utvecklats enormt med ständiga förbättringar efter tidens krav. Men för att företaget skall kunna leva vidare i dagens allt hårdare konkurrens gäller det att hålla fortsatt hög kvalitet. Kvalitetskravet bör nog anammas av både flygplans- och bilbyggare.