Nytt tekniskt kontor byggs i Trollhättan

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bilaga

1985-06-07_vr961

Byggnadsarbetet för nytt tekniskt kontor i anslutning till Centrallaboratoriet vid Saab-Scania i Trollhättan har påbörjats vecka 14 och första etappen beräknas bli inflyttningsklar i februari och den andra i april 1986.

Byggnaden som består av två byggnadskroppar har en total golvyta av ca 12 500 kvm — nästan dubbelt så mycket som de befintliga lokalerna vid Nordgården och Skogstorpa.

— Kontorsbyggnaden består av två byggnadskroppar med fyra våningar i vardera. Layouten har tagits fram i samarbete med de anställda. Personalens arbetsplatser har placerats längs fasaderna. Gemensamma utrymmen, personalutrymmen, förråd, terminalrum, elektronikrum, arbetsplatser för CAD-konstruktion, arbetsrum för sammankomster etc. har placerats mitt i byggnadskroppen berättar Nisse Gustavsson, sammanhållande i projektet.

Alla lokaler ska bli luftkonditionerade eftersom man kommer att installera ett stort antal datorer och terminaler som alstrar värme. Den totala golvytan — ca 12 500 kvm — är fördelat så att ca 10 400 kvm blir kontor, av detta ca 1 100 kvm avsett för arkiv och kopiering. En ny matsal tar ca 750 kvm, entrén blir ca 290 kvm och 560 kvm är reserverat för en attrapphall.

Byggnaden är planerad för drygt 400 personer inklusive planerad personalökning t o m 1987.

Fasaderna börjar resas vecka 25 och bara efter två månader beräknas det arbetsmomentet vara klart och byggnaden stå i sin fulla höjd vid Centrallaboratoriet.

Teknisk Utvecklings befintliga kontorspaviljonger vid Nordgården som tömmes i samband med inflyttningen skall sedan byggas om för andra ändamål.