Stora förslagsbelöningar

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Stora förslagsbelöningar - två bröder fick dela på 22.000 kr

1972-12-29 f.jpg

Bröderna Roger tv och Pedro Johansson, som förslagsbelönades med närmare 11.000 kr vardera, flankerar Ingvar Welen. som fick 8.415 kr för sitt förslag.

Vid senaste utdelningen av förslagsbelöningar hos Saab-Scania tilldelades två bröder Pedro och Roger Johansson 10.970 kr vardera för ett gemensamt förbättringsförslag, som innebär att man utan olägenhet kunnat avlägsna ett skärmrör till främre ljuddämparen på Saab 95/96. Dessutom erhöll Ingvar Welén 8.415 kr för att han uteslutit en onödig skyddsplåt för lamell och tryckplatta på Saab 95/96 kopplingshus. Pedro Johansson är anställd på Tekniska avd experimentverkstad. Brodern Roger arbetar på serviceavdelningens verkstad och Ingvar Welén tillhör tävlingssektionen. Vid samma tillfälle tilldelades bl a Reinhold Carlsson 3.570 kr och Stig Johansson 1.580 kr. Därmed har Saab-Scania under 1972 delat ut 242.074 kr i förslagsbelöningar.

Övriga som belönades var:

Teemu Tervonen och Veijo Hartikainen fick 130 kr vardera för en verktygsmodifiering. Knut-Lennart Sjöö och Bengt Svensson erhöll 150 kr vardera för ändring av en punksvetsjigg. Thomas Edvardsson belönades med 300 kr. Verktygens färg bör anges på operations- och materiallistor. Rune Elgh fick 300 kr. Han hade föreslagit att skrotlådorna på avd 3409 borde förses med byglar för truckgafflar för att underlätta tömningen av lådorna.

Pentti Oivo fick 560 kr och han har föreslagit att den plastklädda lungan på värmepaketet i högerstyrda bilar kan utgå. Bengt Jacobsson erhöll 300 kr för förslaget att använda lastbil med gripklo eller sax när man tippar skrot i järnvägsvagnar. Gustav Högberg och Siegfrid Zerbe belönades med 150 kr vardera. De hade föreslagit en anordning till en travers på 99:ans motorlina för lyft av växellådornas tompallar.