Upprustat EMC-labb i Trollhättan

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bilaga

Saab 7 dagar 2007-03-07

2007-025 emc.jpg

Det upprustade EMC-labbets uppgift i Trollhättan är att hitta elektriska och elektromagnetiska störningar som kan uppstå i en bil. Mikael Svensson, ingenjör, och Hans-Peter Andrae, Engineering Group-manager för bland annat EMC-labben, testar utrustningen

Valet stod mellan att lägga ner EMC-labbet i Trollhättan och samla alla labbresurser i Rüsselsheim, eller att rusta upp i Trollhättan och ha kompetensen på två platser. GM valde det senare alternativet och investerade drygt två miljoner kronor på det nya EMC-labbet.

Samtidigt har alla labbresurser samlats under en hatt organisatoriskt istället för att vara utspridda på de olika enheterna.

EMC-labbets uppgift är att hitta de elektriska och elektromagnetiska störningar som kan uppstå i en bil, framförallt när den passerar en radiosändare. Idag är mobiltelefonen den stora störningsrisken.

Att vi valde att satsa även i Trollhättan var för att underlätta produktutvecklingen här i Trollhättan, säger Hans-Peter Andrae, Engineering Group-manager för bland annat EMC-labben. Han påpekar att det inte kommer att göras någon validering av hel bil, den kommer att göras i det större labbet i Tyskland, men att labbet i Trollhättan genom uppdateringen mycket väl kommer att fungera i produktutvecklingen. Labbet kan också ta emot uppdrag från Powertrain, After Sales, Kvalitet och andra.

Labbet är också utrustat för att klara kraven på komponentutprovning, något som kommer att öka i framtiden. Komponenterna är lättare att hantera och ligger tidigt i utvecklingsprocessen.

- En fördel är att vi nu har EMC-kompetensen på två orter, säger Hans-Peter Andrae.

Det är främst fyra områden som ett EMC-labb används till:

• få bort störningar orsakade av sändare

• noise electronic, det vill säga få bort störande ljud

• se till att alla elkomponenter kan arbeta tillsammans

• eliminera uppkomst av statisk elektricitet

Det är framförallt uppgraderingen av mätutrustning och mjukvara som kostar pengar, lokalerna är i stort sett de samma som tidigare.

- Vi ville ha likvärdig utrustning som Rüsselsheim, så att vi smidigt kan byta data med varandra, säger Urban Dahlgren, som ansvarar för det svenska labbet. Fyra personer arbetar med EMC-labbet i Sverige och dubbelt så många i Tyskland, där labbet körs i två-skift.