SAAB :en kyls ned 40 grader vi gör ett besök i SAAB:s motorlaboratorium

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

ANA Nytt Nr 2 1961

1961-06.jpg

Ett av landets modernaste motorlaboratorier finns hos SAAB i Trollhättan. I dess välutrustade provrum kan motorprov köras kontinuerligt dygnet runt utan bemanning och i ett kylrum kan funktionsprov med hel bil utföras ned till minus 40 graders temperatur.

Men det är inte bara maskiner, som testar bilarna. På en speciell provbana görs undersökningar varvid särskild personal, som bilderna på denna sida visar, undersöker vagnens täthet o. d.

Maskinparken är som sagt imponerande. Tag t. ex. skakmaskinen, som visas på vänstra sidan. Det är egentligen en utmattningsmaskin avsedd att prova bl. a. karossen och vissa chassikomponenter. 100 mils körning i skakmaskinen motsvarar inte mindre än 10 000 mils landsvägskörning Skakmaskinen är emellertid inte avsedd att på något sätt ersätta landsvägsproven. Dessa pågår ständigt på SAAB med speciella testförare vid ratten. Därjämte provas bilarna kontinuerligt vid de många tävlingar SAAB deltager i, varvid förslitningsgrad, hållfasthet m. m noggrant studeras efter varje lopp.

Av speciellt intresse är de nya bromsprovanläggningarna där synnerligen noggranna prov kan genomföras. Vridmomentet kan mätas på 20 g när och med en speciell varvmätare kan varvtal till 7 500 v/min mätas med en noggrannhet av plus-minus 1 v/min. Eftersom varvtalsmätningen styrs av en automatisk bränslevåg kan man få fram hur många varv motorn gått på en viss bränslemängd och den exakta bränsleförbrukningen därigenom bestämmas. Genom s. k. släpprov kan vidare fastställas friktktionsförluster, pumpeffekter osv.

Samtliga prov dirigeras från speciella manöverrum. Av speciellt intresse är givetvis de s. k. instrumentvakterna, som automatiskt stoppar pågående prov om på förhand bestämda maximivärden överskrides. En signallampa lyser, en larmklocka blinkar ...

Varje dag görs intressanta iakttagelser som sedan omsättas i praktiken och kommer SAAB-ägaren till godo.

Här är slumpen bannlyst.

1961-07.jpg

Skakmaskinen, är egentligen en utmattningsmaskin avsedd att prova bl. a. karossen och vissa chassikomponenter. 100 mils körning i skakmaskinen motsvarar inte mindre än 10 000 mils landsvägskörning.

1961-012.jpg

Kylrummet är det första i landet där en hel bil kan provas vid dessa låga temperaturer. Efter en nedkylningstid av ett dygn är bilen nedfrusen till minus 40 grader.

Kylrummet är naturligtvis till stor fördel för forskarna hos SAAB. Tidigare var enda möjligheten att funktionsprova en vagn i stark kyla genom att uppsöka kalla platser i landet.