Bertil Sallander — IF Saabs meste idrottsprofil!

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bilaga

1986-04-25

1986-02.jpg

Bertil Sallander — IF Saabs sekreterare sedan 1949 — har en komplett dokumentation av föreningens verksamhet från starten 1941

Vid IF Saabs 45-årsjubileum tilldelades föreningens sekreterare Bertil Sallander Svenska Korpidrottsförbundets högsta utmärkelse — guldplakett — för sina 40 tjänstefulla år inom korpidrotten. — Att guldplaketten överlämnades av Korpidrottsförbundets rikskonsulent Gösta Schön gjorde saken ännu roligare. Han är nämligen en gammal skolkamrat till mig, berättar Bertil.

Bertil har under årens lopp blivit en känd idrottsprofil i Trollhättan både som aktiv idrottsman och som en duktig idrottsledare inom Korpen.

Idrottsledare sedan 1943

Bertils bana som idrottsledare började för 53 år sedan!

— Jag var bara tio år när jag för första gången valdes till kassör i en bordtennisklubb i Vänersborg. Sedan dess har jag vid sidan av min aktiva idrottskarriär fungerat som idrottsledare i olika positioner både inom korpen och i seriesammanhang.

Bertil anställdes vid Saab i Trollhättan 1941, dvs samma år som IF Saab grundades, men först 1947 kom han med i föreningen.

— De första åren spelade jag handboll i serien. Först 1947 kom jag in i IF Saab som medlem för handbollssektionen. Året efter valdes jag till suppleant i föreningens styrelse och 1949 blev jag IF Saabs sekreterare. Det uppdraget har jag än i dag, säger Bertil som sköter föreningens korrespondens och följer upp hela verksamheten. Styrelseprotokoll skrivs nuförtiden av andra.

Många uppdrag

Under åren har Bertil haft många och varierande uppdrag inom idrotten. Närmast hjärtat har han tre grenar, handboll, fotboll och bordtennis.

Ordförande i bordtennissektionen var han under 20 år, från 1949 till 1968.

— Jag var också med och startade Korpförbundet i Trollhättan 1949 och var ordförande i dess bordtennissektion under 15 år.

Bertil var även med på 50- talet och arrangerade Saab-mästerskap i Trollhättan.

— Det var en slags Saab-olympiad med 1 500—2 000 deltagare från hela koncernen och man tävlade i olika grenar. Bland annat var hemvärnet med och tävlade i skytte. Det var en stor apparat för arrangörerna med en del svårigheter. Vi fick t ex härbärgera folk i tåget vid Trollhättans järnvägsstation eftersom det saknades hotellrum.

Under tio år i rad från 1969 till 1978 arrangerades "Brorundan" — motionslopp på cykel. Där var Bertil Sallander banchef under alla åren.

Aktiv i många grenar

— Om vi bara tänker på antalet medlemmar inom IF Saab så får man inte en rättvis bild av aktivitetens omfattning. Många av medlemmarna är nämligen aktiva inom flera grenar. Jag själv t ex har som mest varit aktiv i fem olika grenar på samma gång. Samtidigt som Bertil har varit engagerad inom IF Saab har han även varit aktiv i seriesammanhang.

— Jag spelade seriehandboll tills jag blev 34 år. Dessutom har jag varit fotbollsdomare i 22 år utanför Korpen men samtidigt har jag även dömt många korpmatcher, senast IF Saabs interna inomhusturnering i Älvhögsborg för bara tre år sedan, berättar Bertil.

Kunskap om IF Saabs utveckling

Som föreningens sekreterare i 37 år har Bertil Sallander haft utmärkta möjligheter att följa IF Saabs utveckling.

— IF Saab eller SAAB IF, som föreningen egentligen fick heta i början bildades den 12 maj 1941, säger Bertil och plockar fram föreningens första protokoll ur sin välordnade pärm.

I protokollet kan man läsa att initiativtagaren till idrottsföreningen, "Gösta Malmberg redogjorde för tanken att bilda en idrottsförening. Han hade även talat med överingenjör Sparre, som visat stort intresse för saken, men denne kunde på grund av bristande tid icke närvara mötet".

Enligt §3 beslöt mötet enhälligt att bilda en idrottsförening. Men eftersom resurserna var starkt begränsade blev det röstning om vilken gren man skulle starta med. Resultatet blev: 25 röster för fotboll och 23 röster för allmän idrott. Föreningens namn fick senare ändras till IF Saab efter protester av Trollhättans Idrottsförening.

Boxning på 40-talet

Fotbollen har alltid varit en stark gren inom IF Saab men även andra grenar har tidvis fått nästan dominerande ställning.

— Så var det med boxningen på 40-talet, berättar Bertil. Saab hade anställt några bra boxare, bl a Allan Hansson och Roy Svedberg som båda var svenska mästare. Dessutom fanns det några västsvenska mästare inom företaget. Boxningsintresset var så stort 1946—47 att IF Saab anordnade boxningsgalor i Tingvallahallen. Det fick man dock så småningom sluta med av ekonomiska skäl!

Attityderna har ändrats

— Idag accepteras motionsidrotten som en naturlig och självklar del inom företagens personalvård, men på 40- och 50-talen var det annorlunda. Då fick vi ofta smyga oss fram till kompisarna på arbetsplatserna för att lämna idrottsmeddelande. Det hände också att man blev utkastad från en annan avdelning av avdelningsingenjören. Det hände också att en del idrottsmän nekades permission för att kunna åka till Saabs koncernmästerskap, berättar Bertil. Även inom fackföreningarna fanns det en del som var negativa till idrotten. Idrottsevenemangen drog ju bort folk från de fackliga mötena.

Nu är motsättningarna borta och personalorganisationerna är med och ger sitt stöd till motionsidrotten.

Fantastisk utveckling

— När jag började inom IF Saab, fanns det tre grenar, fotboll, handboll och bandy. I dag finns det totalt 21. Under 45 år har antalet medlemmar ökat från 48 till ca 3500, vi har fått heltidsanställd personal på fritidssidan och fina anläggningar. Dessutom får IF Saab ett omfattande ekonomiskt stöd av företaget årligen. Vem kunde drömma om detta på 40-talet!

Många utmärkelser för ideellt arbete

För sitt ihärdiga arbete för IF Saab och korpidrotten har Bertil Sallander fått mottaga många fina utmärkelser.

Utöver Svenska Korpidrottsförbundets guldplakett har han tidigare fått både silver och brons.

Vid IF Saabs 40-årsjubileum fick han Saab-Scanias fackliga organisationers utmärkelse till en särskilt förtjänt idrottsledare — en tennsejdel. I Bertils samlingar finns även IF Saabs högsta utmärkelse — förtjänstplakett, 25 år som han fick 1976. Den var då nyinstiftat.

Dessutom har Bertil tilldelats Bordtennisförbundets silvermedalj samt Västergötlands Idrottsförbunds silvermedalj bara för att nämna några av de finaste utmärkelserna för ett omfattande ideellt arbete för idrotten.

Av hälsoskäl har Bertil fått minska sitt engagemang i idrotten på sin fritid under de senaste åren.

— Men bridge spelar jag fortfarande och fotbollsmatcher kan jag inte missa, myser Bertil och plockar fram sitt frikort till Edsborg.

1986-01.jpg

I samband med IF Saabs 45-årsjubiIeum tilldelades Bertil Sallander Svenska Korpidrottsförbundets högsta utmärkelse — en guldplakett. Den överlämnades av rikskonsulenten Gösta Schön som för övrigt är Bertils gamla skolkamrat