Nya bilpriser för Saab-anställda

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

1969

Nya bilpriser för Saab-anställda

Med anledning av den senaste höjningen av bilaccisen gäller nya priser på Saab-bilar vid försäljning till Saab-anställda.

Följande priser gäller:

SAAB 96 V4 Sedan Kr

10 119 (Pris exkl accis och varuskatt)

1 860 (Accis)

1 331 (Allmän varuskatt mervärdeskatt

Totaltkostnad 13 310

SAAB 95 V4 Herrgårdsvagn Kr

11 429 (Pris exkl accis och varuskatt)

1 990 (Accis)

1 491 (Allmän varuskatt mervärdeskatt

Totalkostnad 14 910

SAAB 99 Sedan Kr

12 872 (Pris exkl accis och varuskatt)

2 140 (Accis)

1 668 (Allmän varuskatt mervärdeskatt

Totalkostnad 16 680

Priserna inkluderar liksom tidigare Saabs garanti samt standardutrustning enligt gällande specifikation, vari även ingår säkerhetsselar. I priserna ingår vidare leveranstrimning och övriga leveranskostnader, monterade nummerplåtar, skattekvittohållare, namnplåt samt ombesörjande av registrering.

På begagnade Saab-bilar erhåller Saab-personal 10% rabatt på det fastställda priset vid köp utan byte.

Det utgår oförändrat 12 % rabatt på "priset på gatan" exkl. allmän varuskatt vid köp av andra av ANA saluförda bilmärken. Likaså lämnas rabatt efter oförändrade normer på övrig utrustning samt på reservdelar och tillbehör.

Prisändringarna har meddelats i instruktion DIV 846:3L, ur vilken även följande ändringar kan noteras:

Bilen skall användas för eget bruk och köp får ske högst en gång per modellår.

Avbetalningstiden är för Saab-Sedan högst 15 månader och för Herrgårdsvagnen och Saab 99 högst 24 månader.

Om bilen avyttras eller den anställde slutar vid Saab inom 12 månader från leveransdagen skall till Saab erläggas ett skillnadsbelopp mellan ordinarie bilpris och förmånspris. Från denna mellanskillnad dras 1/12 för varje månader som förflutit sedan inköpstidpunkten.

För närmare uppgifter i samband med bilköp hänvisas till ovannämnda instruktion.