Produktionen igång i nybyggnaden Etapp III

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

1962 VIPS nr 1

Produktionen igång i nybyggnaden Etapp III

Måndagen den 29 januari körde produktionen igång i nybyggda verkstadsskeppet, Etapp III vid Saab-T. Nybygget har måtten 40X120 m. Större delen disponeras för slutjustering men även slutmontering samt i SKD-montering och avsändning får utrymmen i lokalen.

Slutjusteringen som tidigare varit spridd på flera platser i verkstaden, bl. a. i gamla plåtverkstaden, har nu kunnat samlas under ett tak. Förutom en mera rationell produktionsgång vinner man att bilarna för slutjustering ej behöver köras till olika verkstadslokaler med risk för lackskador och dylikt.

I nybyggnaden transporteras bilarna med conveyors, även genom den bättringsugn för mindre lackskador som installerats i anslutning till slutjusteringen. Ugnen är ett komplement till den lackbättring som kan ske genom att färgen torkas med värmelampor. Ugnstemperaturen är 80° C.

Taklagsfest

Taklagsfest för Etapp III-bygget firades den 12 december förra året. Entreprenörer, byggnadsarbetare och Saabfolk, sammanlagt ett 80-tal personer hade inbjudits till personalrestaurangen där nybygget behandlades i anföranden och bordssamtal under en trivsam kväll.

Schaktning för Etapp IV

För tillbyggnaden Etapp IV (mellan gamla och nya verkstaden) är schaktningsarbetena för grunden nu i full gång. Arbetena har hittills gått programenligt och för byggfolket har den relativt hyggliga väderleken med få köldgrader varit till fördel. Denna tillbyggnad blir ett skepp av samma storlek som Etapp III, 4.800 m2.

Även de två i höstas påbörjade bilmagasinen om vardera 4.800 m2 och tillsammans rymmande 1.000 vagnar är nu helt färdigställda.

Saab-bil nr 125.000

Den 8 december förra året lämnade den 125.000:e Saabbilen slutmonteringen. Omedelbart efter trettondagen var det dags för nya jubileumssiffror. Den 9 januari gick nämligen både Saab 96 nr 50.000 och Saab 95 nr 5.000 från slutmonteringen.

1962 V3 etapp.jpg

Taklagsfesten för Etapp III hölls på personalrestaurangen