Positiv Saabtest i tysk motortidning

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

1966-01

Positiv Saabtest i tysk motortidning

Saab bland de säkraste bilarna över huvud taget

I en stort upplagd artikel redovisar den tyska motortidningen ”Auto, Motor und Sport” en test med Saab Sport.

Frånsett en del mindre kritiska synpunkter, huvudsakligen gällande bilens i vissa fal i ej helt moderna linjer samt dess höga pris, får vagnen mycket gott omnämnande. Här några utdrag.

Motoregenskaperna i stort har sportvagnskaraktär, men i övrigt är motorn så oproblematisk att den utan betänkligheter kan användas i vardagskörning.

Förbluffande väghållning

Vagnens verkliga prestanda erhålls emellertid inte enbart med hjälp av stoppur. Den vid flitig växling "vassa” motorn kompletteras nämligen av en hjulupphängning som förklarar bilens tävlingsframgångar. Med Saab kan man överallt vara ”lite for snabb”, bilen ursäktar nästan allt. Inte ens hastig gasminskning i kurvor irriterar denna framhjulsdrivna vagn. Nästan utan rattkorrigering kan den köras snabbt in i en kurva och i nödfall också bromsas där. På ojämn vägbana visar Saab en förbluffande väghållning. Tack vare sitt väl utvecklade kraftaggregat/hjul upphängningssystem hör Saab utan tvivel till de säkraste bilarna över huvud taget.

Saabs tvåkretsbromssystem ger genom sin diagonalverkan på ett fram- och ett bakhjul (vid fel på ena kretsledningen) 65 % av full effekt medan ett delat system, som verkar på fram- resp. bakhjul ger endast 25 % bromsverkan.

Fjädringen ger genom långt hjulavstånd, stora hjul och långa fjäderrörelser en behaglig resekomfort. Svåra potthålsvägar flyter Saab över på ett sätt som man blott finner motsvarighet till hos betydligt tyngre vagnar. Bilen är också absolut spårsäker och kursstabil.

Solitt byggd

Karossen är ej helt modern och medger inte sikt till alla fyra hörnen, nackdelar man dock vänjer sig vid.

Detaljutförandet är av en klass som man ej återfinner hos många bilar. För våra dagar är karossen för sin klass ovanligt solitt byggd. På gropig vägbana är hela uppbyggnaden "lugn som en grav".

Den absoluta friheten från skrammel beror inte på en slump. Man har kanske svårt att dölja ett småleende då man ser med vilken omsorg varje detalj fästs och säkrats med skruvar och klammor eller försetts med dämpande underlag.

De bärande trösklarna har invändig rostskyddsbehandling och är lufttätt tillslutna — allt i bilen präglas av hållbarhet och beständighet.

För rallyändamål behöver sportmodellen knappast någon komplettering vad gäller hjulställ och utrustning. Den kan tävlingsköras praktiskt taget i befintligt standardskick, slutar den tyska tidningen.