Saab bygger ny målerifabrik för 12 miljarder

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bilaga

1995-04-27

1995-01.jpg

Saab bygger ny målerifabrik för 12 miljarder

Satsning för framtiden

I dagarna startar arbetet med att bygga Saabs nya målerifabrik. Med en total investering på 1200 miljoner kronor är det en av de större enskilda investeringarna inom verkstadsindustrin i Sverige under 1995.

Trollhättan

Det nya måleriet kommer att byggas i två steg. Steg ett innebär att en ny mellanfärgsanläggning och en ny täcklacksanläggning för metallicfärg tas i drift 1997. I steg två, som är klar 1999, tas en ny täcklacksanläggning för solid JT5re i bruk.

Imponerande

Den nya måleribyggnaden har de imponerande måtten 300 x37 m. Huset byggs i fyra plan. vilket ger en total golvyta på närmare 36 000 nr. Med en högsta takhöjd på 32 m kommer det nya måleriet att bli ett dominerande inslag på Saabs fabriksområde. Dagens högsta byggnad. ED-anläggningen är som en jämförelse 19 m hög. Mest framträdande på det nya måleriet kommer det 45 m höga ventilationstornet på mitten av byggnaden att vara. Det nya måleriet är ritat av Contekton Arkitekter i Vänersborg.

ABB

För leverans av själva processutrustningen till det nya måleriet har Saab skrivit avtal med tyska ABB Flexible Automation. Det rör sig totalt om en affär på cirka 580 miljoner kronor.

Rivning

Byggarbetena startar i maj i år med rivning av ett magasin för att ge plats för det nya måleriet. I oktober 1996 kommer själva byggnaden att stå färdig. Måleriutrustningen kommer att vara installerad vid årsskiftet 1996/ 1997 och under våren 1997 kommer de första kvalitetsgodkända bilarna att levereras.

ED inledde

Förnyelsen av måleriet inleddes med att den nya ED:n togs i bruk 1993. När den nu beslutade delen står färdig kommer endast anläggningarna för tätning och underredsbehand!ing att finnas kvar i det ursprungliga måleriet.

Mikael Rosengren

Lägre utsläpp, ökad kapacitet och högre kvalitet

I dagarna börjar arbetet med att bygga Saabs nya måleri. Vattenbaserad färg, modernare processutrustning och rationellare arbetsmetoder kommer att innebära fortsatt minskning av lösningsmedelutsläppen, ökad produktionskapacitet och ytterligare förbättrad lackkvalitet.

Trollhättan

De äldsta delarna i Saabs nuvarande måleri uppfördes ursprungligen redan på 1950-talet. Genom åren har fabriken successivt byggts ut och byggts om för att svara mot nya produktionskrav och miljörestriktioner.

Vattenbaserat

I det nya måleriet kommer utsläppen av flyktiga organiska ämnen, FOA ("lösningsmedel") att kunna reduceras ytterligare, främst tack vare att all färg i det nya måleriet blir vattenbaserad. Saab beräknar att minska utsläppen till från dagens 5,8 kg/bil ner till 2,3 kg/bil vid sekelskiftet. Fullflödesrening med efterbrännkammare (EBK) kommer att installeras på samtliga torkugnar. I EBK-anläggningarna samlas lösningsmedelsångorna upp och förbränns. Utsläppen av lösningsmedel reduceras därmed med 90%. Fullflödesrening av ugnar används redan idag vid vissa steg i processen.

Ökad kapacitet

När Saab nu bygger en helt ny målerifabrik och till fullo får möjlighet att använda effektivare arbetsmetoder och modernare utrustning, kommer det att vara möjligt att öka produktionskapaciteten med i det närmaste till 50%. Produktionsflödet kommer att vara tydligt och lättöverskådligt. I det nya måleriet kommer det att göras plats för väl synliga omarbetningsbuffertar. Tanken är att all personal med egna ögon direkt ska kunna se om produktionen just för tillfället går bra eller dåligt. Många bilar i en omarbetningsbuffert innebär att det någonstans finns problem av något slag.

Underlätta

Vi kommer att sträva efter att ha korta kommunikationsvägar mellan de olika processtegen i det nya måleriet för att underlätta felåterföringen, förklarar Arne Wolgast, projektledare för det nya måleriet. Arbetet kommer, liksom idag, att bedrivas i två-skift. De olika produktionsstegen kommer endast att förändras marginellt jämfört med dagens produktion. Likaså kommer graden av automatisering att vara i princip oförändrad. Däremot kommer övergången till vattenbaserad färg att påverka processen. Förutom den ökade styrningen av klimatet i sprutboxarna när färgen appliceras, måste även torkning och härdning göras på ett nytt sätt i två steg. I det första steget torkas vattnet ut vid en lägre temperatur. I det andra steget ökas temperaturen så att färgen kan härda.

Dammfriare

I det nya måleriet kommer kraven på renhet att skärpas ytterligare. Från det att de plåtrena karosserna kommer in i målerifabriken från karossverkstaden, kommer de att transporteras längs inbyggda transportvägar. Särskilt dammkänsliga delar av ytbehandlingsprocessen kommer att bedrivas i så kallade renrum. I dessa sker in- och utpassering genom luftslussar, i vilka en mängd nedåtriktade munstycken blåser bort eventuella smutspartiklar som sugs upp genom ett galler i golvet. I renrumen arbetar personalen i heltäckande skyddskläder.

Mikael Rosengren