1956-VIPS1 Saab Sonett "Russinet i tårtan"

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Russinet 1.gif


SAAB SONETT "RUSSINET I TÅRTAN" - PLASTSPORT VAGNEN STOCKHOLMSSALONGENS SENSATION

Bilsalongens i Stockholm stora sensation blev Saab Sonett Super Sport, plastbilen som presenterades som en fullkomlig överraskning. Den lilla läckra vagnen fick de mest entusiastiska omnämnanden i pressen och döptes av tidningen Motor till "russinet i tårtan". Vad som — förutom de tekniska uppgifterna — mycket imponerade var den absoluta hemlighetsfullheten kring vagnens existens - endast ett ytterst litet fåtal inom Saab kände till sportvagnen trots att den stått färdig i en mindre verkstad utanför Trollhättan sedan fem månader före utställningen. Om hur bilen blev till i den verkstaden berättar här Rolf Mellde, dess initiativtagare och konstruktör.

Under våren och sommaren 1954 började tanken på en sportbil allvarligt att väckas, och under denna tid utarbetades några skisser samt tillverkades en modell i skala såväl på den bärande enheten, som vi kallat "lådan", som på karossen. På ett mycket tidigt stadium kontaktades några av Saabs flygplanstekniker, bl. a. ingenjör Erik Nilestam, för att erhålla kritik samt eventuellt för att i fortsättningen erhålla hjälp med hållfasthetsberäkningarna m. m. på lådan. Avsikten med denna lådkonstruktion var ju att erhålla lägsta möjliga vikt i kombination med högsta möjliga hållfasthet.

Ungefär samtidigt började Sven samarbetet mellan tre ingenjörer i Trollhättan, Lars-Olov Olsson, Olle Lindqvist och Gösta Svensson. Samtliga var synnerligen intresserade av projektet, och de lösa skisserna för byggandet av en dylik sportbil började snart att ta form.

När vi ansåg oss ha löst huvudlinjerna för detta projekt framlades planen för Saabs direktion med följande motiveringar:

a. Vi önskade bygga en sportbil i experimentsyfte, bl, a. för att få möjligheter att berika våra erfarenheter och kunskaper beträffande en bils allmänna egenskaper (styrning, bromsar m m).

b. Samtidigt ville vi utnyttja detta tillfälle att förse bilen med en Saab 93-motor, som trimmats för uttagande av högsta möjliga effekt.

c. Dessutom önskade vi få erfarenhet av glasfiberlaminat (plast).

d. Och slutligen ansåg vi att denna bil skulle kunna ge Saab ökad publicitet som bilfabrik.

Sedan anslag beviljats sattes arbetet igång i en lokal, som anskaffats på ett annat ställe för att i största möjliga utsträckning söka hemlighålla arbetet.

Arbetet på lådan startades i januari månad 1955. För arbetet engagerades en f. d, flygplansarbetare, eftersom lådan var tillverkad i lättmetall och till sin uppbyggnad snarlik en flygplanskonstruktion.

Efter ytterligare några månader startades tillverkning av en gips- och trämodell i skala 1:1, vilken senare skulle användas som modell för tillverkning av plastskalet. Saab-bilens formgivare, Sixten Sason, som varit med från början i dessa diskussioner, kopplades nu in på allvar för att utforma linjerna.

Sedan gipsmodellen börjat ta form kontaktades ingenjör Norrby från SOAB i Göteborg, som lovade att vara oss behjälplig med plasttillverkningen. Framtagandet av plastkarossen pågick sedan under hela sommaren under Gösta Svenssons ledning. Under tiden hade arbetet med chassimonteringen under ledning av Lars-Olov Olsson fortsatt samtidigt som Olle Lindqvist trimmat och iordningställt motorn. Strax före midsommar 1955 var chassit komplett samt motor och växellåda monterade och bilen, utan "skal", stod för första gången på egna hjul.

Efter en lång tid av justeringsarbeten kunde den första provkörningen göras med lådan en dimmig septembermorgon kl. 3. Härvid konstaterade vi med tillfredsställelse, att bilen, enligt den korta provkörning, som då kunde göras, besatt ungefärligen de egenskaper vi strävat efter.

Parallellt med justeringsarbetet på chassi och motor började plastskalet att ta form, och den 14 oktober kl. 2 på morgonen stod bilen komplett färdig. Man kunde då meddela företagsledningen att arbetet var färdigt.

Några större prov har inte kunnat företagas, huvudsakligast av sekretesskäl, men följande allmänna data och beräknade prestanda kan nämnas.

Saab Sonett Super Sport är beträffande chassi till nära 100 % uppbyggd på Saab-93 standarddetaljer. Bilen är försedd med en Saab-93-motor, vilken upptrimmats till ca 57,5 hk vid 5.000 varv. Maximalt vridmoment ca 9,0 kpm vid 3.500 varv. Motorhuv, dörrar och bakdel på bilen är tillverkade av glasfiberlaminat. Lådkonstruktionen för chassidetaljernas infästning är helt tillverkad i lättmetall. Konstruktionsprincipen har här varit densamma som numera används vid moderna flygplanskonstruktioner. Härigenom har en mycket låg vikt på denna enhet erhållits (71 kg).

Ficklampor och nödlögn räddade bilhemligheten

En av de invigda kring Sonetten var reklamfotografen Folke Sörvik, Göteborg som i Göteborgs-Tidningen berättat några episoder kring fotograferandet av den hemliga vagnen — bilder måste ju i tid färdigställas för Salongen.

Alla bilder togs nattetid. Vid ett tillfälle skulle Sonetten fotograferas tillsammans med en 93:a och rullades därför ut ur verkstaden. Då allt var klart för tagning kom ägaren till den backe dar bilen stod, fram ur mörkret och undrade vad som stod på. Teknikerna vid bilen riktade snabbt sina ficklampor på honom så att han blev bländad och ej såg vad det rörde sig om. Han lät sig nöja med en nödlögn och avvek utan misstankar.

"Masonitridå" hindrade insyn

Även vid tagningarna inomhus måste säkerhetsåtgärder vidtagas. Verkstadslokalen var så liten att bilder av hela bilen måste tas med kameran utanför dörren. Bilderna uppifrån, där bilens linjer bäst kom till sin rätt, togs från en stege utanför dörren som lägre ner byggts för med ett skyddsplank av masonit. För belysningen användes fotocellstyrda elektronblixtar och eftersom de flesta bilderna togs utan människor, kunde man göra upprepade blixtavfyringar som belysning för en och samma bild.

Till utställningen gjorde fotograf Sörvik över 1.200 bilder för Saab, varav mer än hälften på Sonetten. Varje kväll under den tid dessa bilder gjordes fick papperskorgarna hos firman gås igenom så att ingen felgjord kopia av gammal vana hamnade där. Men så höll också hemligheten hundraprocentigt.

Klagomål på motorstolle

Även de provkörningar som gjordes av själva chassit företogs nattetid på en landsvägsrundbana. En folkskollärare med bostad intill den landsvägen hade uttryckt sin förtrytelse över någon motorstolle som dånat förbi var tionde minut. Hans klagomål avlyssnades i djupaste allvar och okunnighet av en av medbrottslingarna ...

Russinet 6.jpg

Hemligheten kan avslöjas. Sonetten anlände till Bilsalongen i en stor trälåda och har just packats upp dagen för pressvisningen. Vid ratten Rolf Mellde