Grönt ljus för BioPower

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bilaga

Saab Magazine 2005

Grönt ljus för BioPower

2005-01 bio.jpg

TEXT: KENT ANDERSSON

Förra sommaren presenterade Saab planerna på en miljövänlig bil. Reaktionerna kom blixtsnabbt: "Den vill vi ha”, sa miljömedvetna bilister. Snart är den här - klar för etanoldrift och starkare än motsvarande bensinmotor.

BioPower-motorn använder så kallad flex-fuelteknik, som innebär att den kan köras både på etanol och bensin. Etanol är en del av naturens kretslopp, vilket innebär att etanolen i sig inte bidrar till den så kallade växthuseffekten. Den etanol som finns på cirka 150 bensinstationer i Sverige heter E85 och består av 85 procent etanol och 15 procent bensin. Etanolen framställs genom jäsning av stärkelse och socker från till exempel spannmål eller från till exempel skogsrester och returfiber. Nettotillskottet av koldioxid från BioPower-motorn blir 60 - 75 procent lägre med etanol än om bilen körs på bensin, vilket minskar växthuseffekten. Eftersom etanol är mer korrosivt än bensin behöver vissa delar i motorsystemet specialbehandlas. Därför är BioPower utrustad med annan typ av bränsletank och bensinpump. Detta gäller även vissa packningar i bränsleledningarna.

MILJÖFRÅGORNA ÄR IDAG viktigare än någonsin tidigare. Att köra effektivare och mer bränslesnålt betyder mycket för att minska utsläppen av koldioxid - men också vilket bränsle som bilen körs på.

Bensin och i viss mån diesel är dominerande drivmedel, men det finns flera nya bränslen som blir allt mer intressanta. Största ökningen står etanol E85 för, som idag finns på närmare 150 mackar runt om i Sverige.

Fördelen med etanol E85 är att utsläppen av koldioxid minskar kraftigt, jämfört med bensindrivna motorer. Anledningen är att etanol produceras av råvaror från växtriket, till exempel sockerrör, spannmål och skogsprodukter. Allt som växer behöver koldioxid. Därför tar de växter som blir till etanol upp lika mycket koldioxid som senare släpps ut vid förbränningen. Etanol i sig blir ett nollsummespel när det gäller utsläpp av koldioxid - det blir vad man kallar ett naturligt kretslopp. För att inte bryta kretsloppet måste man återplantera lika mycket råvara som man förbrukar.

Det är annorlunda med olje-baserade ämnen, till exempel bensin. Sådana fossila bränslen frigör nytt koldioxid vid förbränning, vilket innebär att kretsloppet bryts.

Med etanol i tanken blir avgaserna dessutom renare och oljeberoendet minskar, vilket många känner till. Vad de flesta inte känner till är att etanoldrivna bilar även ger bättre effekt än bensindrivna, tack vare att E85 håller 104 oktan. Det innebär att tändkurvan kan ställas mer optimalt utan att det resulterar i knackning. Man får alltså ut fler hästkrafter ur en motor som drivs med etanol, vilket i synnerhet gäller för turbomotorer.

Det är en av anledningarna till att Saabs miljöbil Saab 9-5 SportCombi med den etanoldrivna motorn BioPower 2,0T väcker så stort intresse.

”BioPower är en så kallad flex-fuelmotor och drivs antingen på vanlig bensin eller etanol, eller en blandning”, berättar Örjan Åslund, informationschef för Saab Sverige. ”Du tankar precis som vanligt, antingen E85 eller vanlig 95-oktanig bensin - resten hanteras automatiskt av motorn och dess styrsystem.”

Med bensin i tanken ger 2,0T en maxeffekt av 150 hk. Med etanol ökar effekten till 180 hk.

”Etanol E85 innehåller 85 procent etanol och 15 procent 95-oktanig bensin”, säger Örjan Åslund. ”Etanol är en homogen kemisk förening, medan bensin är en blandning av flera kemiska föreningar. Etanol har högre knackningsmotstånd, därför går det att ställa tändningen mer optimalt, vilket förklarar den högre effekten. Motorn reagerar också snabbare vid gaspådrag.” Ytterligare en fördel med Saabs miljöbil är att den är skattemässigt gynnad. Förmånsvärdet för en tjänstebilsförare reduceras med 20 procent jämfört med motsvarande ”vanlig” bil. Sänkningen kan bli maximalt 8 000 kronor per år med dagens regler.

Bränsleförbrukningen blir omkring 30 procent högre med etanol E85 än med bensin (vid blandad körning cirka 1,18 liter per mil jämfört med 0,92 liter per mil för motsvarande bensindrivna bil). Detta beror på att etanol har mindre energiinnehåll än bensin. Å andra sidan är bränslepriset lägre. E85 kostar idag 7,83 per liter på de flesta mackar och eftersom andelen bensin är så låg varierar inte priset på samma sätt som för vanlig bensin. Så trots att förbrukningen är högre i volym räknat, kan den faktiska bränslekostnaden vid landsvägskörning sjunka med omkring 15 procent tack vare det lägre priset och en effektivare förbränning. Miljöbilen har fått ett positivt mottagande av tjänstebilsförare, både i kommunala förvaltningar och miljömedvetna företag. Framför allt uppskattas möjligheten att köra en fullstor kombibil med ett miljövänligare bränsle.

Saab 9-5 SportCombi med BioPower 2,0T kommer först med manuell växellåda, automatlåda kommer längre fram. Modellen med manuell låda levereras från och med juni.