Saab startar biltillverkning i Finland

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

1968-06-07-nr 143

Saab startar biltillverkning i Finland

Valmet AB i Finland och Saab Aktiebolag avser, under förutsättning av den finska riksdagens godkännande, att i Finland bilda ett gemensamt bolag för biltillverkning. Det nya aktiebolaget kommer att till lika delar ägas och finansieras av Valmet AB och Saab Aktiebolag. Samarbetet avses omfatta såväl sammansättning av bilar som tillverkning i Finland av vissa bilkomponenter. Produktionen beräknas börja under senare delen av 1969 efter att helt nya anläggningar för ändamålet byggts. Lokaliseringen av den nya finska bilfabriken är ännu ej definitivt avgjord. Underhandlingar i denna fråga pågår och beräknas vara avslutade inom en nära framtid, varefter anläggningsarbetena omedelbart påbörjas.

Kapaciteten i den nya fabriken är beräknad för en årstillverkning av 15 000 bilar i tvåskiftstillverkning och utbyggnadsmöjligheter skall skapas för att produktionen enkelt skall kunna höjas till 30 000 bilar per år. Bilarna kommer icke att avsättas enbart på den finska marknaden. Vissa av Saabs exportländer kommer att förses med finsktillverkade Saab och därmed förstärks Saabs totala leveranskapacitet, som genom pågående utbyggnad av bilfabriken i Trollhättan inom kort medger en produktion i Sverige av 70 000 enheter per år.

När Valmet-Saabs biltillverkning i Finland kommit igång räknar man med en avsevärt ökad försäljning inom detta land och planering pågår f. n. för en komplettering av den nuvarande försäljningsorganisationen.

Valmet AB har närmare 10 000 anställda inom den nuvarande verksamheten, som omfattar tillverkning och försäljning av bl. a. pappersmaskiner, järnvägsmateriel, truckar, traktorer, dieselmotorer, vapen och fartyg.