Ny rullbana för "landsvägskörning" inomhus

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

1962 VIPS nr 5

NY RULLBANA FÖR ”LANDSVÄGSKÖRNING” INOMHUS

En bilförare, som inte har uppmärksamheten riktad framåt och inte har både händerna på ratten, när bilen gör 70 km i timmen, brukar väl anses som trafikfarlig. Gör han dessutom häftiga inbromsningar, kan han bli direkt livsfarlig. Men kör han på Saabs "rullande landsväg", som den nya rullbanan populärt kallas, så händer ingenting trafikfarligt, hur han än bär sig åt. Föraren sitter säker i bilen mitt inne på verkstadsgolvet och utför funktionsprov av motor, växellåda, bromsar, stötdämpare, värme, instrument, reglage, pedalsystem och ljudbedömning (s. k. skrammel).

Likartade prov

Den "rullande landsvägen", som möjliggör dessa prov, har tillkommit av flera orsaker. Bristen på lämplig väg, där testkörningar på 7—8 km kan och får äga rum, blir väl så småningom akut på grund av den kringbyggnad av företaget, som väl kommer att ske. Detta är en orsak. En annan är att man vintertid slipper ifrån nedisade bilar. En tredje är att proven blir likartade. Dessa skäl är vägande.

- "Sker då här en fullt normal provkörning och kommer testkörning på landsväg att helt upphöra?" Vi ställer frågan till kontrollchefen vid Saab-T, ingenjör Hugo Frykner.

— På den första frågan kan jag obetingat svara ja säger han. Den andra frågan tarvar däremot en längre förklaring. I dag ersätter rullbanan ingalunda landsvägskörningen. Det är en ren kapacitetsfråga. För att klara produktionen helt måste det till ytterligare en rullbana och det är också meningen att det ska bli en sådan. Dessutom krävs en del förbättringar av banan. Den bör också byggas in, så att eventuella missljud i bilarna lättare kan uppfattas av förarna.

Effektivt avgasutsug

— När allt detta är klart, då är detta alltså slut med all landsvägskörning, eller hur?

— Nej, omkring 5—10 procent av bilarna, som körts i rullbana, kommer att efterkontrolleras på landsväg för att utröna, om testen på rullbanan och på landsvägen ger samma värden. Så helt slut på landsvägsåkningen blir det inte.

— Kan det inte bli besvärande med avgaserna inomhus, sådant är ju farligt?

— För den saken har vi en mycket fin anordning bakom bilarna. Avgaserna slår direkt emot en snedställd platta, sugs ner under golvet av en kraftig fläkt och går därifrån upp genom en skorsten på taket. För att ytterligare förvissa sig om att ingen risk föreligger i banans omedelbara närhet, har laboratoriet gjort noggranna mätningar och inte funnit någonting av hälsovådligt slag.

— Har man sådana här anläggningar på andra bilindustrier?

— Ja, de större bilfabrikerna ute i världen har sådana här anläggningar och då så ...(texten borta)