Arbetsförmedlingen blir en leverantör till Saab

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bilaga

1995-01-12

Framtidens rekrytering:

Hur ska det gå till när Saab rekryterar bilbyggare i framtiden? Det är en fråga som har sysselsatt produktionens personalmän under hösten. Nu börjar riktlinjerna bli klara. Saab Idag har träffat projektledaren för arbetet, Gullmar Ekström.

-Den nya rekryteringsprocessen kan jämföras med ett kundleverantörförhållande, berättar han.

I den nya rekryteringsprocessen blir arbetsförmedlingens roll viktigare än tidigare. Kontoret i Trollhättan blir knutpunkten för fyrstadsområdet eftersom Saab inte längre kommer att ha något eget anställningskontor.

-Arbetsförmedlingarna i regionen är våra "leverantörer" och som kund ställer vi vissa krav på dem. "Slutkunden", i det här fallet laget där den arbetssökande till slut hamnar, har naturligtvis vissa behov som måste täckas, förklarar Gullmar Ekström.

-Arbetsförmedlingen ska hjälpa oss att finna personer som vill bygga bil på vårt sätt, i lag med QLE/H som bas, och som har förutsättningar att utvecklas i yrkesrollen.

Röd tråd

-Det är viktigt att de personer som får anställning hos oss vet vad de kan vänta sig. De ska känna igen sig när de väl börjar arbeta här. Vårt mål är att de så tidigt som möjligt, ska få en korrekt uppfattning om vad jobben går ut på, vad som är produktionens väg och vad det innebär att arbeta i lag, säger han.

- Den information som den arbetssökande får vid sitt första besök på arbetsförmedlingen, ska följa som en röd tråd genom vart och ett av rekryteringsstegen. Hur man kommit så långt som till anställningsintervju får man besöka fabrikerna och dessutom vara med om en "praktisk dag” tillsammans med andra arbetssökande.

Personalmännens ansvar

-Det här är helt nytt, berättar Gullmar entusiastiskt.

-Vi är just i färd med att ställa iordning en lokal där arbetssökande ska få smaka på bilbyggarens vardag. De ska få lära sig lite om processerna, om ergonomi, ständig förbättring, lagarbete och så vidare. Efter en sådan dag är del lättare för både dem och Saabs personalmän att fatta det viktiga beslutet; om det är värt att gå vidare eller inte.

Under rekryteringsprocessen försöker personalmannen skaffa sig en så rättvis bild av den arbetssökande som möjligt. Det sker till exempel genom intervjuer, kontakt med tidigare arbetsgivare och inte minst under den praktiska dagen. Dessutom måste de ta reda på om det finns några fysiska hinder för en anställning. Allergi kan till exempel sätta stopp för jobb i måleriet.

-Vi kommer ännu mer än hittills att lägga vikt vid den fysiska hälsan. Genom en grundlig hälsoundersökning hoppas vi kunna undvika problem såsom arbetsskador, berättar Gullmar. Med det här sättet att anställa, ökar personalmännens ansvar. Det blir de som får se till att de nya bilbyggarna verkligen platsar i lagen och klarar arbetet. Förutsättningen för att personalmännen ska lyckas med detta, är att de har insikt om lagens behov och vet vilka arbetsförhållandena är på de olika arbetsplatserna.

-Vi talar om en process med flera led och "kunder” och “leverantörer". Om vi ska få det här att fungera måste de parterna prata med varandra och ständigt hålla varandra informerade. Fundamentet i vår framtida rekryteringsprocess är därför kommunikation; tydliga signaler till alla inblandade, arbetssökande såväl som lag, arbetsledare, personalmän, företagshälsovård och förmedlare avslutar Gullmar.

ANNAKARIN JOHANSSON

1995-01 arb.jpg

Produktionens personalmän har under hösten varit sysselsatta med den nya rekryteringsprocessen.

Man har arbetat i projektform tillsammans med representanter från bland annat företagshälsovården och

arbetsförmedlingen. Några av dem som varit med i projektet är Britt Johansson, Lars Mide, Ros-Marie Rundström,

Mona Ericsson och Bertil Dichter.