DET HÄR MED GENGAS

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bilaga 1973-12-07

Här får ni veta hur den fungerar

Mellersta östern"händelserna har aktualiserat den gamla frågan hur vi skall kunna klara oss i Sverige om oljetillförseln stryps, överingenjör Gunnar Ljungström, konsult vid Saab-Scania, Trollhättan, redogör här för hur gengasfrågan handläggs i vårt land samt för hur "det där med gengas" egentligen fungerar.

Sedan årtionden bevakar den statliga organisationen Överstyrelsen för Ekonomiskt Försvar den frågan.

Beredskap

För att garantera att nödvändiga vägtransporter kan fortsätta om oljetillförseln under längre tid blir drastiskt nedskuren har överstyrelsen överenskommit med den svenska bilindustrin att vid behov snabbt sätta igång tillverkningen av gengasutrustningar för alla sorters vägfordon och traktorer. Denna snabba igångkörning skall möjliggöras tack vare i förväg gjord utprovning av konstruktionerna och noggrann planering och beredning. Under loppet av nästa år beräknas förberedelserna vara så långt genomförda att den avsedda beredskapen är uppnådd.

1976-12.jpg

Så här såg en Saab med gengasaggregat ut 1964. Inte speciellt vackert och vi får väl hoppas att den här krisutrustningen inte skall behöva bli en realitet igen, men under ofredsåren 1939-1945 hade vi cirka 100.000 gengasbilar i Sverige

Så fungerar gengasen

För den som inte var med under andra världskriget då cirka 100.000 gengasbilar var i användning kan en kort förklaring av den tekniska sidan vara av intresse. Våra bensinmotorer och våra dieselmotorer är i verkligheten eldade med gas. I bensinmotorerna tillverkas gasen i förgasarna, i dieselmotorerna uppstår gasen genom förångning i cylindrarna av den insprutade finfördelade dieseloljan. När man kör på gengas användes barrved, lövträdsved eller träkol som bränsle i stället för olja. Förgasningar sker i en ganska stor kamin (gasgeneratorn) där veden respektive kolet bringas att glöda och lufttillförseln hålles under kontroll så att inga flammor uppstår utan i stället brinnbar gas (huvudsakligen kolmonoxid) kan tas ut och sugas in i motorns cylindrar. Denna gas, blandad med luft, ger en effekt uppgående till cirka 70% (och uppåt) av vad man kan få när man kör på bensin eller dieselolja.