De nya karosseripressarna i drift

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bilaga

1963-05

De nya karosseripressarna i drift - Totalt tolv pressar vid Saab-T

1963-7.jpg

De fyra nya pressarna. Närmast de tre enkelverkande, längst bort den dubbelverkande

En presentation av ingenjör Hugo Möller, chef för verktygsavdelningen, Saab-T

Antalet karosseripressar i Trollhättan har under sommaren utökats med en dubbelverkande och tre enkelverkande. Dessa, liksom de tidigare, är tillverkade i Chicago och av märke Clearing. Totala antalet är nu 12, varav 5 dubbelverkande och 7 enkelverkande. De dubbelverkande (dragpressarna) har dubbla slider och användes för formpressning av karossendetaljer från plana plåtämnen, medan de enkelverkande användes för klipp- och stansoperationer samt enklare formningsoperationer.

Materialhanteringen mekaniseras

Nyanskaffningen är föranledd av produktionsökningen till 50.000 bilar per år. För att möjliggöra denna produktionsökning är vissa produktionsbefrämjande verktyg under tillverkning, som helt eller delvis eliminerar manuella arbetsoperationer, såsom ritsning, rullsaxklippning och flänsning med lufthammare. Vidare kommer materialhanteringen mellan pressarna att mekaniseras i större utsträckning än tidigare med hjälp av s.k. järnhänder, transportband och vändare, som automatiskt vänder plåtarna på transportbandet i de fall detta erfordras för följande pressoperationer. Detta innebär alltså att "linekörningen" får ökad omfattning.

Alla Clearingpressarna är mekaniska och flertalet är s.k. fyrpunktpressar, dvs. presssliden påverkas av fyra vevstakar, vilket ger denna god stabilitet och i viss mån tillåter snedbelastning. De fyra nya pressarna har samma bordstorlek 78" X108" (1980 X 2740 mm), avpassade för medelstora karosseriverktyg, eller samtidig riggning av flera mindre verktyg.

Kuggväxlar och vevstakar i oljebad

Pressarnas stativ är uppbyggda av svetsade grovplåtkonstruktioner och består i huvudsak av bädd, sidostycken och krona, som sammanhålles av fyra stycken krympta ankarbultar. Sliden löper i gejdrar i sidostyckena. Vevstakarna är anslutna till plungear i foder i kronans botten. Denna konstruktion förhindrar att sidokrafter från vevstakarna överföres till sliden och belastar gejdrarna och möjliggör att de i kronan inneslutna kuggväxlarna och vevstakarna kan löpa i oljebad, för vilket kronan utgör behållare.

Innersliden i den dubbelverkande pressen har 500 tons presskraft och yttersliden 350 ton. De enkelverkande har 500 tons presskraft, räknat ½" upp på slaget från nedre vändläget.

I pressbädden är två s.k. luftklockor med en sammanlagd kapacitet av 80 ton inbyggda. Dessa kan endera användas som tillhållare eller utstötare. Den dubbelverkande pressen är utrustad med s.k. tvåhastighets-koppling, som ger en lägre draghastighet under den effektiva delen av arbetscirkeln än under "tomgångs"-delen. Låghastigheten kan steglöst inställas mellan gränserna 2"—14" upp på slaget, räknat från nedre vändläget. Detta är en fördel vid dragpressning av detaljer med komplicerad form.

Tillsatsapparatur av Saabkonstruktion

De enkelverkande pressarna har 2-hastighetsmotorer, som ger slagantalen 10 resp. 15 per minut. Det högre slagantalet användes vid stans- och klippoperationer, där en hög slidhastighet kan tillåtas, medan det lägre användes då pressen, med utnyttjande av luftklockorna i pressbädden som tillhållare, användes för enklare dragoperationer. Samtliga Clearingspressar är försedda med automationsgivare av Saabs egen konstruktion med vars hjälp impulser kan ges till olika hjälpapparater t ex. utstötare, järnhand, vändare, etc.

Manövreringen av pressarna kan ske endera från fasta paneler på presstativet eller från en eller två flyttbara sådana, en på varje sida av pressen, beroende på om maskinen betjänas av en eller två man. I det senare fallet kan pressen inte startas utan att båda har startknapparna intryckta. I nödfall kan maskinen omedelbart stoppas av endera presskötarna.