36 NYA AKTIEÄGARE VID ÅRETS JUBILEUMSFEST

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

1974-12-13

1974-10.jpg

Lill-Babs med b! a två dansörer i sällskap gjorde stor succé när hon underhöll på jubileumsfesten

1974-114-Aktie.jpg

En av de två kvinnliga 25-årsjubilarerna, Dagmar Larsson, tackar VD Mileikowsky för guldklockan och de fem aktierna. Direktör Rolf Sandberg är åsyna vittne

Årets jubileumsfest den 29 november, blev som vanligt en ljuspunkt i höstmörkret. Glada jubilarer fanns på plats, VD Curt Mileikowsky fanns på plats och Lill-Babs underhöll.

Men för att ta det från början, så inleddes festen med att dir. Rolf Sandberg hälsade samtliga välkomna. Därefter vidtog utdelning av aktier och guldur till anställda med 25 års obruten anställningstid. Det var 36 jubilarer som belönades och VD Mileikowsky och dir. Sandberg skötte om utdelningsproceduren. Men när det blev dags att dekorera drygt hundratalet "10-åringar" med 10-årsnålar fick de ta dir. Torsten Arnheim till hjälp. Antalet jubilerande damer var denna gång ganska högt: två "25-åringar" och 27 "tio-åringar".

För goda idéer

Förslagsställare — som under åren fått fem godkända förslag belönade blev även ihågkomna. Det blev portföljer och gratifikationer till Gunnar Gustavsson, Unto Heikinen, Yngve Isidorsson, Sven Sandersson, Jorma Väyrynen och Gunnar Wulcan.

Festmiddag

Vid festmiddagen höll VD Mileikowsky högtidstalet, i vilket han erinrade om åren 1949 och 1964, alltså de år då dagens jubilarer tog anställning vid företaget. I sitt tal kom dir. Mileikowsky även in på den framtida energiförsörjningen och på den hade han en betydligt mera optimistisk syn än den massmedia vanligtvis företräder. Under måltiden svarade Saab-Scanias egen stråkensemble för god musik och det fanns även plats för allsång. Personalförman Vidar Axelsson framförde samtliga jubilarers gemensamma tack för maten.

Jubileumsfesten avslutades med en stunds trevlig underhållning av Lill-Babs med orkester och två dansörer.

1974-115 aktie.jpg

Tre direktörer och 33 25-årsjubilarer samlade framför kameran,

Övre raden stående från vänster: Åke Bjurbäck, David Persson, Olof Frisk, Uno Johansson, Folke Jansson, Lennart Edlund, Reinhold Carlsson, Ingvar Andersson, Kjell Andersson, Karl-Erik Björk, Gunnar Karlsson, Erik Zetterberg, Bertil Stoom, Olof Johansson, Edgar Lööf. Arvid Axelsson, Sixten Lärk, Gustav Ljung, Sigvard Sjöström, Valter Andreasson. Mittraden från vänster: dir Rolf Sandberg, Henry Skogsberg, dir Torsten Arnheim, Dagmar Larsson, CD Curt Mileikowsky, Harriet Willman, Arne Andersson, Karl-Albert Jacobsson. Främre raden från Vänster: Dage Sandelin, Rolf Hammarström, Gösta Berglund, Olof Wahlberg, Vilhelm Wernlund, Lennart Dahlsten, Stig Johansson och Gösta Carlsson.