Våra pionjärer Pionjär III Hugo Andersson

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bilaga

1977-09-30

Pionja20.jpg

Hugo Andersson vid sin arbetsbänk i reaverkstaden. En krona i timmen på ackord tjänade han första året

Vår tredje pionjär heter HUGO ANDERSSON och honom finner man i Reaverkstaden sedan många år tillbaka. En rutinerad och skicklig plåtslagare, som anställdes den 4 juli 1938. Så här svarade han på våra frågor:

— Vad var ditt första jobb?

— Första tiden fick jag börja med skolningsarbeten — fil- och nitförband kallades det och avdelningen hette APL. Efter hand blev det dock ett mera produktivt arbete med nitning och mycket riktning av aluminiumplåt efter värmebehandling.

— Hur var det första året på företaget?

— För det första var man ju glad över att man fått ett arbete, även om det inte gav några större förtjänster. Jag minns att jag hade en krona i timmen på ackordsarbete. Men en fördel med att arbeta i flygindustrin var att man klarade sig från den extra värnplikten under krigsåren.

— Hur upplevde du övergången från flygplans- till biltillverkning?

— För min del blev det ingen större omställning. Jag fortsatte direkt inom reaavdelningen och där har jag blivit kvar.

— Vilken period under de här åren anser du har varit den bästa?

— När vi tillverkade flygplanen B 17 och B 18. Det var faktiskt en bra period. Men det har naturligtvis varit väldigt intressant att ha fått vara med och följa utvecklingen under både flygplans- och bilperioden.

— Vilken händelse inom företaget tycker du varit störst och viktigast?

— Det har hänt många både stora och viktiga händelser här genom åren. Men personligen tycker jag nog att den största var när biltillverkningen startades. Det skapade arbete åt tusenden, så det betydde oerhört mycket. Något som betytt mycket var nog också "Karlsson på Takets" rallysegrar. De vanns ju trots allt med den lilla tvåtaktsmotorn.

— Vad har bidragit till att du stannat kvar på Saab i snart 40 år?

— För att jag har trivts med mitt arbete. Det har också varit rätt goda förtjänster och dessutom har Saab varit ett stabilt företag utan inskränkningar i driften.

— Hur ser du på utvecklingen under de många åren?

— Från början var väl Saab inte mycket att räkna med både vad det gäller storlek och arbetsstyrka — om man jämför med nuet. Men efter 40 år ser man ju den markanta skillnaden och den stora utvecklingen i hela sitt perspektiv.

— Hur ser du på företagets framtid?

— Svårt att svara på, men nu ser det mörkt ut både när det gäller bilar och särskilt när det gäller reaverkstaden — där behövde vi få mera arbete. Man får väl hoppas på tillverkningen av det nya flygplanet B3 LA.