Karosskontrollen

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bilaga

1975-04-30

Samråd gav resultat hos flickorna i karosskontrollen

Inom Karosskontrollen finns en samrådsgrupp med huvudsakligen kvinnliga medlemmar. Den gruppen har under det år den verkat lyckats få till stånd en hel del förbättringar inom sitt verksamhetsområde.

Gruppens arbetsuppgift var att lösa interna trivselfrågor och själva anser de att de fått sina krav tillgodosedda, vilket kanske även bidragit till deras genomgående positiva inställning till samrådsverksamheten över huvud taget, samrådsutbildningen inräknad. Samråd ger resultat, tyckte flickorna.

Vad har då hänt?

Jo, de har fått belysning under linorna, och det anser de är av stor betydelse ur kontrollsynpunkt. De har också fått sidobelysning, som förde med sig att även justerarna i närheten fick bättre belysning "på köpet". Bullermoduler är en annan viktig förbättring som kommit till på gruppens initiativ. De har också satsat hårt på arbetsrotation för att eliminera enformigheten i jobbet. Nu kan de varandras arbetsmoment och kan skifta jobb efter behag.

Småsaker — väsentligheter

Sedan finns det småsaker som förbättrats och som kanske för en utomstående kan synas vara av mindre betydelse, men som för dem som jobbar på "ort och ställe" kan vara väsentliga ur trivselsynpunkt. Det handlar t.ex. om kemtvätt i stället för konventionell tvätt av arbetshandskar. (Vid vanlig tvätt blir handskarna nämligen stela och "kontrollkänseln" i fingrarna försvinner). Det handlar också om plastsäckar i papperskorgarna, som de begärde ur hygienisk synpunkt. Och det handlar om sänkta nödstopp, för att även småväxta flickor skall nå upp till dem.

Så jobbar en samrådsgrupp!

1975-04-30.jpg

Samrådsgruppen i Karosskontrollen fr.v.: Gudrun Schilling, Irene Hansson, Carina Håkansson, Ingrid Bergström, Gunilla Kärnström, Astrid Johansson och sittande fram- för de andra Vera Wahlgren.