Quintuspressen

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

1965 VIPS 4

TROLLHÄTTAN Quintuspressen färdigmonterad

I Rea-verkstaden står nu den s.k. Quintuspressen färdigmonterad och klar efter ett omfattande och krävande monteringsarbete.

Pressen är konstruerad av Asea och det hydrauliska systemet av Asea i samråd med Towler Brothers (Patents) Ltd., England, efter detaljerade specifikationer från Saab. Quintuspressen är huvudsakligen avsedd att användas för djupdragning av plåt, maximala presskraften är 3.000 ton, totalhöjden är 8,2 meter, bredden 2,7 meter, djupet 2,5 meter och den väger cirka 160 ton.

Anläggningen består i huvudsak av en press, ett utbytbart Fluid-Form aggregat ~ med 620 mm membran, en manipulator för hantering av verktyg, samt en hydraullisk anläggning.

Presstativet består av tvenne halvcirkelformiga ok och två sidostycken, sammanhållna av pianotråd, lindad under förspänning runt dessa delar. Det går åt 142 kilometer pianotråd för ändamålet! I övre respektive nedre oken sitter pressliderna. I den övre pressliden kan alternativt insättas Fluid-Form aggregat av tre olika storlekar. Genom en manipulator på pressens baksida kan dessa aggregat växlas. Den hydrauliska anläggningen med pumpar, ventiler, oljetank etc., är monterad i ett maskinrum under golvet.

Pressen kan användas för 500 metriska tons maximal kraft och dels för 3.000 ton.

Drivmaskineriet utgöres av två 350 hk kortslutna motorer, som vardera driver 6 resp. 5 pumpar, samt en 270 hk motor, till vilka 4 pumpar är kopplade. Dessutom finns en 30 hk motor med pump för cirkulation av olja genom en 200 hk kylare. Den installerade effekten är således 1.000 hk. Det totala antalet pumpar är 16 och av dessa användes 12 för att åstadkomma det arbete som pressen skall utföra, två för ejektorsystemet, en pump för att åstadkomma det styrtryck, med vilket hydraul-ventilerna manövreras i de fall detta ej sker på elektrisk väg, samt en pump för olje-cirkulationen genom kylaren. De 12 arbets-pumparna ger max.tryck av 465 atm tryck.

Till systemet hör också en oljetank rymmande 7.000 liter, en ventilstation, till vilken alla manöverventiler är samlade. Denna utrustning är monterad i maskinrummet under golvet. 1965-01 q.jpg