V4 Fyrtaktsmotor ger Saab 50-procentig effektökning

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

1966_Vips 4

Saab-bilen med V4 fyrtaktsmotor var den sensationella nyheten för 1967 års Saabmodeller. Fyrtakts-Saaben lanseras som alternativ till den tidigare tvåtaktaren som tillverkas parallellt. För båda modellerna tillkommer ett stort antal förbättringar. Nyheterna presenterades i Stockholm den 2 augusti, dels vid ett informationsmöte för ANA:s filialchefer och återförsäljare, dels vid pressvisning i samband med provkörning.

1966 V1.jpg

V4-INTRODUKTION Efter introduktionen av 1967 års modeller för ANA:s återförsäljare och filialchefer stod ca 180 bilar med nya 4-taktsmotorer färdiga att köras hem till resp. försäljningsställen. Vid avfärden från Storängsbotten (S:t Eriksmässans lokaler) gick bilarna "i ström” och väckte berättigat uppseende i Stockholmstrafiken.

Kvalitet och effektivitet

Saab modell 1967 är en bil som uppfyller alla rimliga anspråk på kvalitet och effektivitet, sade VD Tryggve Holm vid sin presentation av vagnen.

Med den nya starkare Ford fyrtaktsmotorn — 73 hk SAE, 65 DIN — behöver Saab ej i något avseende stå efter andra standardmodeller i denna prisklass. Anledningen till att fyrtaktaren införts som alternativ var det i Sverige ökade kravet på större motoreffekter, framhöll VD. Tvåtaktsmotorn kan ej utvecklas till högre effekter utan ogynnsam bränsleförbrukning som följd.

Att fyrtaktsmotorn ej introducerats tidigare beror på att resurserna måste helt koncentreras på den nya bilen, som kommer inom ett par år, liksom på att finansieringsmöjligheterna för en ny motorfabrik är begränsade.

Saab systemsammanhållande

För att få fram de nya motorerna både till nuvarande bilmodell och till den kommande större, har därför samarbete med större koncerner varit nödvändigt. Med tyska Ford för nuvarande modellen och med engelska Leyland för nya modellen. Man är därigenom garanterad en utprovad, färdig produkt tillverkad i de långa serier som är en förutsättning för ekonomisk lönsamhet.

Med denna typ av biltillverkning står Saab för grundkonstruktionen och uppbyggnaden samt svarar för bilens speciella egenskaper medan komponenter av olika slag beställs på bred basis från underleverantörer. Saab blir därigenom på sätt och vis systemsammanhållande, på samma sätt som nu sker vid flygplanstillverkning.

USA-Ford provade Saab för Cardinal

Av olika motortyper hade tyska Fords V4-motor bedömts mest lämplig för inbyggnad i Saab.

I fråga om samarbetet med Ford nämnde direktör Holm att Ford i Detroit för ca åtta år sedan vänt sig direkt till honom med en förfrågan att få köpa ett antal Saab-bilar för utprovning av en motor för framhjulsdrift. Det gällde det senare nedlagda bilprojektet Cardinal. Det är utvecklingen av den motorn — bl. a. provad i de inköpta Saab-bilarna — som nu sitter i 1967 års Saab.

Kontraktet med Ford gäller motorleveranser för i första hand sex år. Nuvarande modell av Saab-bilen kommer alltså att bibehållas och tillverkas parallellt med den nya större modellen fram till i varje fall 1972, underströk VD.

Ingående motorprov

Fordmotorn har valts efter ingående jämförande prov med andra motorer och har genomgått noggrann utprovning i Saab-bilen i ungefär 2½ års tid, omtalade överingenjör Rolf Mellde, Saab-T. Den kompakta V-motorn har både ur dimensions- och viktssynpunkt passat väl för installation i Saab. Den har visat sig motsvara de krav Saab ställt när det gäller bibehållen god viktfördelning på bilen och därmed väghållningsegenskaper som ger god säkerhet.

Motorn har kunnat användas utan modifieringar; endast ett nytt kopplingshus — mellan motor och växellåda — har tillkommit på det nya V4-kraftaggregatet.

De vibrationer som förekommit på vissa bilmodeller med denna motortyp har ej uppträtt på Saab, där framvagnsupphängningen är av annan konstruktion.

Viss kritik har också tidigare riktats mot startegenskaperna vintertid. Efter vissa modifieringar samt förbättringar i elsystemet har ingående prov visat att startegenskaperna nu är utan anmärkning.

Bränslesnål

En av V4-motorns stora fördelar är den låga bränsleförbrukningen; vid en fart av 110 km/tim överskrider den ej 0,9 l/mil.

Överingenjör Mellde nämnde i sammanhanget att hans vagn under en månadslång Europaresa i somras också vid marschfarter på ca 140 km/tim hållit sig kring denna förbrukningssiffra.

Enda bil med 4-taktsmotor och frihjul

I Saab-bilen, med dess aerodynamiskt utformade kaross, ger V4-motom enastående prestanda i fråga om acceleration, toppfart och segdragning. Tillåten maximal marschhastighet är 140 km i timmen och accelerationstiden från 0—8O km i timmen är 10,4 sekunder. Accelerationstiden från 65—95 km i timmen på högsta växeln, t. ex. vid en omkörning är endast 10,2 sekunder.

V4-motorns vikt, med vatten och olja är ca 50—55 kg högre än tvåtaktsmotorn. Detta har emellertid inte förändrat bilens erkänt goda vägegenskaper och körkomforten är om möjligt ännu bättre än tidigare. Viktfördelningen är i stort sett oförändrad med 60 % på framhjulen och 40% på bakhjulen mot 58—42% för tvåtaktsmotorn.

Växellåda och kraftöverföring, som i princip är densamma som för tvåtaktsmotorn, tillverkas vid Saab G. Utväxlingen är exakt som i Monte Carlo 850. Bilen kan köras valfritt med frihjul eller motorbroms, Saab torde därmed vara den enda bil i världen med fyrtaktsmotor och frihjul. Väljer man att köra med frihjul har man i praktiken kopplingsfri växling vilket gör Saab-bilen idealisk i stadstrafik


Motorupphängningen som är konstruerad och tillverkad av Saab, ger motorn tyst och mjuk gång. För att passa svenska förhållanden förses också V4 motorn med förvärmningsanordning, vilket inte finns med i det ursprungliga utförandet. Serviceintervallerna är desamma som för bilen med tvåtaktsmotor, dvs. 1000 mil.

Fortsatt tillverkning av tvåtaktsmotorn

Tvåtaktsmotorn skall som tidigare tillverkas i Göteborgsfabriken. Den har genom kontinuerlig utveckling vunnit många köpares förtroende såväl på den inhemska som på exportmarknaden. De nya oljor som introducerades förra året och som möjliggör lägre oljeinblandning har ytterligare stärkt tvåtaktsmotorns popularitet. F. n. rullar ca 160.000 Saab med tvåtaktsmotor på de svenska vägarna, vilket bevisar allmänhetens förtroende för Saab-bilen. Antalet tvåtakts-Saab på exportmarknaderna är nu mer än 100.000 vagnar. Både Sedanmodellen och Herrgårdsvagnen kommer som nämnts att i fortsättningen finnas med tvåtaktsmotor och alternativet fyrtaktsmotor.

Tvåtaktsmotorn med trippelförgasare har oförändrad slagvolym 841 cm3 och effekten är 46 SAE-hk vid 5000 varv per minut (42 DIN-hk vid 42 50 varv/min.) Monte Carlomodellens motor med separat oljetank och direktsmörjning ger som tidigare en effekt av 55 DIN-hk vid 5000 varv per minut.

Skivbromsar

Samtliga modeller av Saab 1967 har skivbromsar på framhjulen. De är av ny konstruktion med bl. a. förbättrad kylning jämfört med de skivbromsar som tidigare funnits på Monte Carlo-modellen. De är kraftigt dimensionerade för att ge säkra inbromsningar. Kolvarna har en diameter av 50 mm skivdiametern är 267 mm och sammanlagda friktionsytan for båda frambromsarna är 1160 cm2.

Bakbromsarna har bibehållen friktionsyta på 490 cm2 och tvåkretssystemet som uppmärksammats både i Sverige och utomlands är också oförändrat. Det har diagonaldelning, dvs. den ena kretsen är kopplad till höger framhjul och vänster bakhjul och den andra kretsen till de båda andra hjulen. Det ger säker inbromsning även om ett av systemen av någon anledning skulle vara ur funktion.

Ny elegant inredning

Den nya inredningen ger ett elegant och ombonat intryck och den är som förut oöm, slitstark och lätt att hålla ren. Ryggstöd och säten är på sittytorna helt klädda med ylletyg i rött, blått eller brunt, övriga delar av sätena är klädda med vävburen ljusgrå plast. Dörrarna är helt inklädda med plastfolie. På varje dörr finns tre fält med olika grå nyanser. De tidigare oklädda plåtytorna är numera helt inklädda utom på Herrgårdsvagnen, som är oförändrad runt sidofönstren. I samtliga modeller finns framme vid torpedväggen på höger och vänster sida stora förvaringsfack, som lätt kan lyftas ur när man vill tömma dem. Vid baksätet finns större askkopp än tidigare.

Trepunkts-säkerhetsbälten

Trepunktsbälten ingår i standardutrustningen på 1967 års Saab. Nya fästen gör bältena lätta att använda — man kan ta dem på eller av med en hand. Bakre fästet är fjädrande, så att när bältet inte används hålls det undan för att underlätta baksätespassagerarnas i och urstigning.

Växelströmsgenerator

Samtliga 1967 års Saab är utrustade med växelströmsgenerator. Tidigare har endast Monte Carlo-modellen haft denna utrustning som standard. Fördelarna med växelströmsgenerator är många. Den ger redan på låga varvtal betydligt högre effekt än en likströmsgenerator och man kan säga att den övertar all strömförsörjning så snart motorn är igång. Batteriet utnyttjas bara för start och som reserv vid exceptionella driftsförhållanden. Växelströmsgeneratorn har också mindre format än en likströmsgenerator och väger mindre. Ett nytt batteri på 44 Ah mot tidigare 34 Ah, ingår också i utrustningen. Med växelströmsgeneratorn och det nya batteriet är Saab-bilen nu ännu bättre rustad för stränga vintrar och kallstarter.

Byggd för säkerhet

Sedan bilens tillkomst har Saab alltid strävat efter att bygga en vagn som tillgodoser alla berättigade krav på säkerhet, underströk VD vid introduktionen av de nya modellerna.

1967 års Saab uppvisar säkerhetsfaktorer som:

- Stark V4 fyrtaktsmotor för säkrare omkörningar.

- Gedigen kaross med extra förstärkningar i bl. a. dörr- och vindrutestolpar.

- Diagonalt tvåkrets bromssystem med skivbromsar fram.

- Framhjulsdrift

- Frihjul för säkrast möjliga vinterkörning

- Trepunkts-säkerhetsbälten

Kraftigare vindrutetorkare, nya färger

Vindrutetorkarmotorn, liksom också torkarna är av kraftigare typ än tidigare och har två hastigheter.

Två nya färger introduceras — en ljusbeige, kallad silversand, och en mellanblå -— husar-blå — något mörkare än 1966 års blå färg.

Förberedd för högertrafik

Som en förberedelse for högertrafiken har högerdörren försetts med nyckellås och kontakt som automatiskt tänder innerbelysningen när dörren öppnats. Strålkastarna är redan från 1966 års modell enkelt omställbara för vänster- eller högertrafik.

5-årig vagnskadegaranti

Saabs 5-åriga vagnskadegaranti gäller för Sedan- och Herrgårdsvagnsmodellerna både med tvåtaktsmotor och V4-motor samt för Monte Carlo 850-modellerna.

Saab Sonett II

kommer planenligt att börja serietillverkas under hösten. Den byggs som bekant vid AB Svenska Järnvägsverkstäderna i Arlöv.

Några större förändringar är inte gjorda sedan de första förserietillverkade exemplaren visades i början av året, men vissa detaljändringar har gjorts på grundval av de prov som de första vagnarna fått genomgå.

1966 V6.jpg

Vid pressinformationen på Skarpnäcks flygfält kommenterades modellnyheterna av VD och överingenjör Rolf Mellde (t. v. om VD).