Triumph, 1964

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Östgöta Correspondenten 1964-09-28

Saab - Triumph inleder samarbete kring ny bil - Projekt klart om 5 år, MODELL MED 4-TAKTARE

Ett intimt samarbete mellan Triumph i England och Saab kommer om några år att kunna tillföra världsmarknaden en helt ny bil av större modell, utrustad med fyrtaktsmotor, om de planer som de båda bilföretagen för närvarande diskuterar går i lås. Enligt vad Correspondenten erfarit har förhandlingarna ännu ej kommit i något avgörande skede. Den nya bilen, som kan väntas om fyra till fem år, skiljer sig högst väsentligt från den nuvarande Saab-bilen. Det svensk-engelska fordonet kom mer att bestå av bl. a. en Saab-tillverkad kaross, medan bl. a. växellåda, motor och drivggregat skall produceras i England. Samarbetet, som definitivt skall avgöras under höstens lopp, kommer att kräva mycket stora investeringar, eftersom det blir fråga om en nyproduktion.

Dir. Tryggve Holm framträdde i söndagens första TV-aktuellt, där han delvis redogjorde för projektet och samarbetet bakom detta.

— Anledningen till mitt framträdande var, säger direktör Holm till Correspondenten, att jag genom att redogöra för läget och planerna ville sätta stopp för de rykten som uppstått rörande Saabs framtida göranden och låtanden.

De kontakter som hittills skett mellan Saab och Triumph vill direktör Holm närmast beteckna som "privata resonemang".

— Alla inom den här branschen undrar vi hur framtiden skall komma att gestalta sig. Vi vet redan att vårt företag kommer mycket långt tillbaka i den internationella storleksstatistiken, säger direktör Holm vidare. Det gäller att söka en gemensam plattform att arbeta ifrån och det har vi gjort genom de åtgärder som vidtagits. Man kan inte säga att det är vare sig Triumph eller Saab som tagit den första kontakten i det här ärendet och det är likaså omöjligt att definitivt säga huruvida resonemanget utmynnar i samverkan i framtiden eller inte, tillägger han försiktigt.

— Skulle så bli fallet blir det fråga om en fyrtaktsmotor och det innebär för Saabs del ytterligare en motor, då vi under inga förhållanden tänker frångå vår tvåtaktare, vilken är den mest ekonomiska för en bil i den storleksordning som dagens Saab representerar.

Direktör Holm kommer att övervara den årliga bilutställningen i Earls Court i London i mitten av oktober och därvid skall han med representanter för Triumph diskutera vidare beträffande — som han själv gärna vill uttrycka det — "funderingarna" kring ett eventuellt samarbete mellan Saab och Triumph.

Triumph tillverkas av Standard Motor Co Ltd, Coventry, England.