Saab-Halvorstorp invigt

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

1972-04-28

Saab-Halvorstorp invigt

Saab-Halvorstorp invigdes den 27 mars av direktör Rolf Sandberg, som inför den samlade företagsledningen, tekniska avdelningens personal, samt representanter för dem som utfört de omfattande renoveringsarbetena gav bakgrunden till Saab-Scanias beslut att överta Cerbos lokaler. Efter den informationen överlämnade han de nyrestaurerade lokalerna med ett: Lycka till för framtiden!

Fördelarna övervägde nackdelarna

Direktör Sandberg betonade dock, att det inte enbart är fördelar med att ha avdelningar placerade utanför det egentliga industriområdet, men att i det här fallet fördelarna övervägt nackdelarna. Han poängterade också, att det var en ganska genomgripande renovering som genomförts och att den kostat i det närmaste 500.000 kronor.

Utrymme för 31 bilplatser

Men har det kostat en del slantar, så har också resultatet i kvalitetshänseende blivit gott. Ljusa och luftiga verkstadsutrymmen, smakfullt inredda kontor och en liten trevlig och ändamålsenlig matsal finns att tillgå. Dessutom finns goda utrymmen för förråd, elverkstad och elektroniklaboratorium.

Det totala golvutrymmet omfattar cirka 3.900 m2, varav 530 m2 utgörs av kontorsyta. I bilverkstaden finns utrymme för 31 bilplatser, vilket innebär att man samtidigt kan ha detta antal bilar uppställda för olika serviceåtgärder.

Väldimensionerat

För närvarande är 115 personer i verksamhet vid Saab-Halvorstorp. Av dessa finns 70 i verkstaden och 45 på kontorssidan. Personalstyrkan kan emellertid ökas ut, då t ex kontorslokalerna år dimensionerade för eventuellt ytterligare personalförstärkningar. Fram till 1974 beräknas i varje fall tekniska avdelningen klara sig med de nytillkomna utrymmena.

"Man skall nog kunna trivas”

Vad tycker de anställda om de nya lokalerna och om läget i Trollhättans sista utpost mot öster? Pelle Zettersten tyckte så här -Jag tror nog att man skall kunna trivas här. Vi har bl a bra ljus och det betyder mycket för oss som skall arbeta med bilarna. En annan bra sak är att man slipper bilköerna på Stallbackavägen morgon och kväll. Hoppas bara att vi får stanna här.

1972-2sv.jpg

Från en trappa invigningstalar direktör Rolf Sandberg och överlämnar Saab-Halvorstorp med ett Lycka till för framtiden

1972-3sv.jpg

Ljust, luftigt och gott om utrymme blir det i Saab-Halvorstorps bilverkstad

1972-4sv.jpg

Här ska man nog kunna trivas tyckte Pelle Zettersten