Fint ljudrum invigt för Teknisk utveckling

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

1977-01

Fint ljudrum invigt för Teknisk utveckling

Avdelningen för teknisk utveckling har nyligen invigt ett ljudrum med tillhörande utrustning. Detta nya tillskott i det ständigt pågående utvecklingsarbetet av Saab-bilarna finns i de lokaler Saab- Scania sedan åtskilliga år tillbaka disponerar vid Göta älv. Tidigare benämndes de "Rönns verkstads" och sedan Saab-Scania övertog dem, "Älvbrinken". Invigningen förrättades av chefen för Teknisk Utveckling, direktör Henrik Gustavsson, och man hade t.o.m. avklippning av ett blågult band, dagen till ära.

Vad skall man nu använda ett sådant här ljudrum till och varför har man anskaffat det? Vi skall ge en kortfattad information om de sakerna och börjar med...

Bakgrunden

Ökade krav på tystare bilar, såväl in- som utvändigt, har gjort det nödvändigt för bilindustrin att satsa på teknik och mätutrustning för att möta dessa krav. Självbärande karosser, av den typ som är vanlig på dagens bilar, kan nämligen vara besvärliga speciellt när det gäller lågfrekvent buller. Ljudtekniken i allmänhet och ljudmätningar i synnerhet är så komplicerat, att det krävs mycket avancerad utrustning för att klara tillförlitliga mätningar, som sedan kan bilda underlag för om- och nykonstruktion.

Utrustning

För att kunna överblicka vårt läge i förhållande till våra konkurrenter krävs oftast ett stort statistiskt urval av såväl bilmodeller som varianter, vilket i sin tur kräver utrustning med mycket god repeterbarhet och hög mätnoggrannhet. Vid prov och mätningar av denna typ erhålls en stor mängd mätdata som det i stort sett är omöjligt att behandla manuellt. En dator för utvärdering var därför ett absolut krav vid projektering av den nya anläggningen.

Man har därför skaffat en Hewlett Packard 9825 med tillhörande printer och plotter samt övrig kringutrustning för utvärdering och presentation. I utrustningen ingår dessutom en avancerad frekvensanalysator med ett mätområde från 0,1 Hz upp till 100 Hz med möjlighet att mäta ned till 0,1 Hz bandbredd. Dubbla FM bandspelare för in- och avspelning av mätdata samt faslinjära trackingfilter.

1977-07.jpg

Utvärderingsrummet med avancerad ljud- och mätapparatur ligger i direkt anslutning till ljudrummet. Det är Olle Johansson som är i demonstrationstagen.

Ljudrummet

Karaktäristiskt för det nya ljudrummet är att det är mycket ekosvagt, vilket är nödvändigt för att kunna mäta utan störande ljudreflexer. Uppbyggnaden består i grunden av dubbelstens tegelväggar med 150 mm gullfiberisolering i väggar och 200 mm i tak och golv. Insidan är sedan klädd med s.k. akustikpanel. Ljudrummet tillåter körning med såväl bilens egen motor som simulerad körning med hjälp av högtalare och exciters samt medger mätning på både komplett bil och ingående komponenter, karossdelar etc.

Bland de viktigaste arbeten som kan utföras kan nämnas uppmätning av ljudtrycksnivån, analys av frekvensspektra, bestämning av resonansfrekvenser såväl egenfrekvens som ordningsbundna, mobilitetsmätningar och vibrationsmatningar.

1977-08.jpg

I det nya ljudrummet står direktör Henrik Gustavsson beredd att klippa av det blågula bandet som tecken på att rummet är i laga ordning invigt. Åskådare är fr.v. räknat: Uno Dahl, Kjell Knutsson, Bertil Pedersen, Gert Olofsson, Olle Johansson, Joel Danielsson och Nisse Gustavsson.