Därför var 2006 ett bra år

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bilaga

Saab 7 dagar 2007-01-17

Saabchefer listar de viktigaste händelserna

Saab Automobile visade det bästa försäljningsresultatet någonsin 2006. Bakom siffrorna ligger hårt arbete och alla funktioner inom företaget har bidragit med sin del. Här berättar några av Saab Automobiles chefer om sina avdelningars viktigaste prestationer under året som gick:

Gunnar Brunius, produktionschef, alla fabriker i Trollhättan:

2007-019 chefer.jpg

2006 klarade vi produktionsvolymen, vi hade ökad närvaro och bra resultat när det gäller inrapporterade risker för personskador.

Vi kom på tredje plats av elva fabriker när det gäller kvaliteten inom GME.

Vårt fokus 2007 kommer att ligga på säkerhet men vi kommer också ha stenhård fokus på kvalitet och produktivitet, med målet att säkerställa framtida produktion av bilar i Trollhättan.

Stig Runesson, chef för Måleriet:

Måleriet uppnådde nya rekordnivåer i Direkt-OK (rätt från början) - där vi har legat konstant över 90 procent sista kvartalet och avslutade december på världsklassnivån 93 procent.

Morgan Fransson, chef för Monteringen:

2007-020 chefer.jpg

Under senare halvan av året har vi haft ett väldigt bra kvalitetsutfall: Ett DRR på runt 89 procent. Detta har tagit oss till en tredje plats inom GME. Sista ombalansen genomfördes mycket bra. För första gången hade vi ingen försämring på vare sig kvalitet eller volymhållning. Vi har genomfört flest ClP-workshops av alla fabriker inom GME. Dessa workshops har varit mycket effektfulla och engagemanget från lagen har varit stort.

Workshopparna har sedan kopplats till ett projekt som vi kallat ”Lyftet” med support från ME, vilket varit en lyckad satsning. Genom detta har vi genomfört flera förbättringar inom effektivitet - men även ergonomi - än vi kunnat gjort annars.

Knut Simonsson, chef for marknadsavdelningen:

2007-021 chefer.jpg

Höjdpunkterna under 2006 är många men jag vill lyfta fram det positiva sätt som vårt varumärke tagits emot av marknaden. Vår varumärkesinriktning har letts av Aero X, BioPower och Hybridkonceptet.

En annan höjdpunkt är vårt säljresultat med en "All Time High"-försäljning i världen. I Europa landade vi runt 90 000 bilar, och med lanseringen av 9-3 Sport Combi har vi gått från noll till tio procent i detta segment - en prestation vi ska vara stolta över - och som visar vilken potential vi har med vårt varumärke i kombination med nya produkter. Båda dessa saker skapar det nödvändiga förtroende för vårt varumärke som krävs, både internt och externt.

Utmaningen 2007 består i att etablera vår försäljning på den nivå vi nu ligger på.

Vi skall fortsatt berätta om vår varumärkesresa - visa vad vi står för och indikera vad som komma ska - med saker som är relevanta med vad som händer omkring oss. Och slutligen; årets produktnyheter ger oss stora möjligheter - vi ska göra något alldeles extra i sommar, den bästa lanseringen hittills.

Stig Nodin, chef teknisk utveckling:

2007-022 chefer.jpg

Efter att Teknisk utveckling under en lång tid arbetat med integrering av organisationen till en gemensam inom Europa samtidigt som man har effektiviserat så att de strukturella kostnaderna (det vill säga de jämförbara kostnaderna för att utveckla system/ bilmodeller i Trollhättan) har kommit ner till en mycket konkurrenskraftig nivå - var fokusering under 2006 att leverera våra projekt till de utlovade målen.

En stor bedrift under året var att leverera Cadillac BLS som hade sin uppstart i början av året. Detta projekt levererades i tid och överträffade alla högt uppsatta mål och detta tack vare engagerade och motiverade människor.

Ett annat område som bör nämnas är den lyckade satsning som vi Saab Automobile AB gjorde på vårt BioPower-program som jag vill säga har varit avgörande för oss speciellt inom Sverigemarknaden. Det har varit en stor arbetsinsats från många personer, många gånger vid sidan av allt annat som måste göras inom utvecklingsavdelningen och det är extra roligt och motiverande att se vilken betydelse denna insats har för företaget.

Andra områden som kan nämnas och som vi har engagerat oss i, är den Globala integration som pågår inom GM Engineering där vi i Trollhättan har fått det globala ansvaret inom ett flertal områden. Några av dessa är kompetenscentra för bilar med cabrioleter samt AWD för premium bilar inom GM.

Ett annat område som vi nu bygger upp kompetensen är inom utveckling av mjukvara för funktionalitet i bilen. Här gör GM satsning att bygga upp denna internt för att vi ser det som en strategisk kunskap som bör finnas inom eget ansvar. Ett område att nämna här är HVAC och automatisk klimatkontroll där vi under en längre tid har haft detta ansvar inom GM globalt och som har varit en föregångare för vad vi nu går vidare med inom andra områden så som informationssystem och chassi för att nämna några områden.

Jörgen Nylén, Vehicle Line Director, current cars:

2007-023 chefer.jpg

År 2006 har varit ett väldigt intensivt år då vi arbetat hårt med ett antal projekt som kommer att bredda vårt produktprogram, inte minst när det gäller BioPower. 2007 kommer inte att bli mindre intensivt med de många spännande produktnyheter som vi har framför oss.

Eric Geers, informationschef:

2007-024 chefer.jpg

I början på 2006 började vi arbeta med att förändra medias, och därmed även allmänhetens, syn på Saabs förmåga att bli ett framgångsrikt företag. Med en väldigt framgångsrik lansering av Aero X såväl som BioPower Concept lyckades vi vända medias inställning till något positivt - något som vi ser frukterna av i internationella mediaanalyser.

En annan stor bedrift var vår ambition att uppnå en ledande position för BioPower. Något vi lyckades med på hemmamarknaden, men även på flera andra marknader utanför Sverige.

Vårt fokus 2007 kommer att vara att försöka behålla momentum - särskilt för BioPower - och lansera våra nya produkter framgångsrikt och behålla samma positiva mediautrymme som under 2006.