Termostatreglerad innertemperatur en av tiotalet förbättringar i 1963 års Saab-bil

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vips nr 4 1962

1962-021.jpg

1963 års modeller av Saab-bilarna presenterades av ANA vid en pressvisning I Stockholm den 30 augusti. Den väsentligaste förändringen torde vara den förbättrade värmeanläggningen. Exteriört skiljer sig 63:orna från föregångarna genom ett i kylargrillen inkomponerat Saabmärke. Dessutom har två nya färger tillkommit. Den mest synliga invändiga nyheten är signalhornsringen på ratten.

Värmeanläggningen har gjorts effektivare genom större friskluftsfläkt och omkonstruerat fläkthus, men framförallt genom en ny termostatreglerad värmefördelare i kupén. Denna medger bättre reglerbarhet än tidigare och håller värmen i bilen konstant även när motortemperaturen varierar med körförhållandena. Med den nya värmefördelaren sveps en del av varmluften efter innerväggarnas nedre del. Temperaturen vid golvet i baksätesutrymmet blir tack vare detta 10—15° högre än tidigare.

Ventilationsluftmängden nära fördubblad

Det nya fläktsystemet ökar den inblåsta luftmängden 60—-90%. Därigenom har också evakueringssystemet vid bakrutan måst ökas. Ventilationshål har därfiir tagits upp på båda sidor i hatthyllans bakkant. Genom hål i bagagerummets sidoväggar får luften passage till kanalsystemet som mynnar ut i 96:ans karaktäristiska ”gälar". Hur effektiv den nya ventilationen är demonstrerades på pressvisningen. En brinnande tändsticka bakom "gälen” släcktes genast när friskluftfläkten drogs på.

Resultat av Norrlandsprov

Det förbättrade värme- och ventilationssystemet är ett resultat av de köldprov som gjordes med Saab-bilarna i övre Norrland, vintern 1961 (refererade i Vips nr 2/61). I två perioder värmeprovades då två bilar under en medeltemperatur av —25°C och vid en lägsta temperatur av —40°C.

Höjda framstolar, inställbara armstöd

Till interiörförändringarna hör höjda framsäten. En list — 1 cm i framkant och 2 i bakkant — har lagts under stolarna. Höjningen, som genast märks då man tar plats i bilen, ger bättre sikt, framför allt åt småväxta personer och bekvämare körställning. Till förbättrad körställning bidrar att armstöden för främre platserna kan ändras. Genom att flytta en skruv kan de ställas in i tre olika lägen.

Takklädseln av tyg har bytts ut mot perforerad tvättbar plast. Den är oöm, lätt att hålla ren och ger också bättre ljud- och värmeisolering.

Backspegeln har blivit större (10 %) och har fått något ändrad placering för bättre bakåtsikt. På instrumentbrädan märker man ny vägmätare som registrerar var 100 :e meter, tidigare visade sista siffran km. Ventilationsreglagen har fått nya märkningar och symbolmarkeringar och bränslemätaren har fått förenklad markering.

Bagagerummet har fått belysning genom en liten lampa infälld i bagagerumsluckan ungefär mitt för nummerplåten. Om luckan fälls nedåt kan också bagagerummets innersta delar belysas.

I motorrummet har den tidigare kylarfläkten av metall ersatts av en sexbladig plastfläkt med skyddsring. Härigenom erfordras ej längre den tidigare skyddskorgen.

En-nyckelsystem à la fastighet

De tidigare två nycklarna har utbytts mot en som går till vagnens samtliga lås. Denna huvudnyckel kompletteras med en sekundärnyckel som endast passar till dörr och tändning. Sekundärnyckeln kan användas t. ex. när bilen lämnas på en servicestation då bagagerum och handskfack kan hållas låsta. Idén kommer från låstillverkaren Assa och är samma som tillämpas i fastigheter, med en huvudnyckel som går till samtliga lägenheter och separata nycklar för varje hyresgäst.

Klassiskt Saabgrönt

Ändringen i exteriören består i att Saab-emblemet på kylarhuven ersatts av ett Saab-märke, inkomponerat i kylargrillen (se vinjettbilden).

Av färgerna har tillkommit midnattsblå och grönt. Av tidigare färger utgår svart och brunbeige. Den nya gröna färgen återknyter i någon mån till den ursprungliga mossgröna på 92:an, även om den nya är klarare i tonen.

Förbättringar också på 95 och Sport

Även Saab 95 och Sport har fått del av förbättringarna. 95:an har sålunda samtliga ändringar. Dessutom har tillkommit en kromlist på bakpartiet.

Sporten har 96-ändringarna utom signalhornsring. Den har nu också utrustats med instrumentpanel med mjuk överdel och försetts med klocka. Av färgerna kan samtliga erhållas för Sport utom den gröna.

Slutligen en sak som ej berörs av alla ändringarna, nämligen priset — det blir oförändrat.

1962-024.jpg

Ratten i 1963 års Saab har kompletterats med en signalring.