Så blev vi SAAB-SCANIA

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

1970_Vips nr 3

1970 V19.jpg

Från bolagsstämman 8 maj när namnändringen slutgiltigt beslutades. På podiet, i mitten styrelseordförande tekn. dr Marcus Wallenberg, t.h. VD Curt Mileikowsky, t.v. direktör Lennart Wiberg, juridikstaben.

På SAABs ordinarie bolagsstämma den 8 maj beslöts slutgiltigt att företagets namn ändras till SAAB-SCANIA Aktiebolag.

För att ett sådant beslut skall äga giltighet krävs att det godkänts av två på varandra följande bolagsstämmor. För den skull hade aktieägarna i SAAB Aktiebolag kallats till en extra bolagsstämma den 16 april i år, där namnändringen för första gången beslutades.

I bakgrunden för namnändringen ligger samgåendet mellan SAAB, Scania- Vabis och Nordarmatur. Detta samgående, som offentliggjordes i slutet av 1968, godkändes slutgiltigt på SAABs ordinarie bolagsstämma 1969.

Vid utgången av 1969 hade SAAB förvärvat 99,7 % av aktierna i ScaniaVabis och Nordarmatur. Sedan de resterande aktierna lösts in genomförs den slutgiltiga fusionen mellan bolagen.

För att namnet SAAB-SCANIA Aktiebolag skall gälla formellt skall det inregistreras hos Patent- och registreringsverket.

Hur det nya namnet skall användas på firmatrycksaker, såsom brevpapper, blanketter, visitkort etc, har bestämts av VD, likaså utformning av firmaskyltar och deras placering på byggnader, fordon m m. Närmare bestämmelser i dessa avseenden kommer via instruktioner och andra informationsmedia.

I Sverige har ansökan inlämnats angående registrering av SAAB-SCANIA som varumärke. Även utomlands kommer SAAB-SCANIA att inregistreras som varumärke i ett antal länder där företaget är eller kan väntas bli representerat. Ansökan har hittills inlämnats till ett tiotal av de viktigaste exportländerna, varefter övriga marknader följer successivt.