Saab visar vägen igen

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bilaga

Saab i dag 1991-02-22

Saab visar vägen igen

TROLLHÄTTAN: Saab kommer under 1991, som en av de första biltillverkarna i världen, att introducera sitt nyutvecklade luftkonditioneringssystem anpassat för ett freonfritt köldmedium.

Det nya köldmediet, HFC134a, innehåller i motsats till freon inga kloratomer och har därför ingen inverkan på ozonskiktet i stratosfären. Utvecklingsarbetet med det freonfria luftkonditioneringssystemet påbörjades redan 1987 och omfattning kan jämföras med det arbete som lades ner vid övergången från blyad till blyfri bensin. Det innebar en omkonstruktion av snart sagt varje del som ingick i motorn och dess kringutrustning.

Cirka 12 000 bilar kommer att levereras med det freonfria köldmediet under årsmodell -92.

1991-014 freon.jpg

Denna skylt, som Saab tagit fram, har föreslagits som världsstandard. Det betyder att den kommer att sitta i motorrummet på alla bilar som använder det nya köldmediet HFC134a

Freonfri luftkonditionering - Världsnyhet från Saab

1991-013-freon.jpg

Håkan Andersson, projektledare för Saabs utveckling av klimatsystem, visar upp den dekal som Saab tagit fram och som sätts i motorrummet. Den är föreslagen som världsstandard för alla luftkonditioneringssystem med det nya köldmediet HFC 134a

Saab kommer under 1991, som en av de första biltillverkarna i världen, att introducera sitt nyutvecklade luftkonditioneringssystem anpassat för ett freonfritt köldmedium. Systemet kommer att finnas i ett utförande för normal luftkonditionering (AC) och i ett för automatisk klimatkontroll (ACC).

På den internationella bilutställningen i Genève visar vi för första gången upp det nya luftkonditioneringssystemet monterat i en Saab 9000. Första marknaderna att få det nya systemet från hösten 1991 blir Sverige, Norge, Danmark, Finland, Schweiz och Tyskland.

Redan 1987 började vi på Saab utvecklingsarbetet. Det tidiga pionjärarbete, som vi utfört, har resulterat i att det nu ligger till grund för en världsstandard.

Ny utveckling av delsystem ska enligt vår filosofi även kunna användas på äldre modeller. Saab 9000 från årsmodell 1986 kan efterutrustas med den nya typen av freonfri AC.

Saab har länge haft en hög andel av de försålda bilarna utrustade med luftkonditionering. Därför har det varit naturligt för oss att noga studera utvecklingen inom luftkonditioneringsområdet och även ta egna initiativ.

Ozonskiktet

Omtanken om ozonskiktet, som är vårt skydd mot solens ultravioletta strålning, har fått myndigheter världen över att besluta om förbud av tillverkning av nya produkter för CFC (populärt kallat freon).

Det nya köldmediet som vi kommer att använda i bilarna, HFC134a, innehåller i motsats till freon inga kloratomer. Det har därför ingen inverkan på ozonskiktet i stratosfären.

Bytet av köldmedium påverkar inte AC/ACC-anläggningens effekt, men höjer kostnaden något. Detta kompenseras emellertid av en förväntad längre livslängd och ett minskat servicebehov.

Omfattande

Utvecklingsarbetets omfattning kan jämföras med det arbete som vi lade ner vid övergången från blyad till blyfri bensin. Det innebar omkonstruktion av snart sagt varje del som ingick i motorn och dess kringutrustning. Arbetet med att ta fram komponenter för det nya köldmediet innebar till en böljan en mängd problem.

Vi fick en del haverier i inledningsfasen av utvecklingsarbetet, säger Håkan Andersson som är projektledare för utveckling av Saabs klimatsystem. Det var de kompressorer som då fanns tillgängliga på marknaden som inte höll måttet. Dessutom fick vi problem med läckage då det nya köldmediet är mera lättflyktigt än det gamla.

Hård utprovning

I och med att våra tekniker snabbt kunde övervinna problemen, så har systemet och dess olika komponenter kunnat testas under lång tid. Utprovningen har bl a gjorts under svåra förhållanden i bl a USA. Där kördes bilar från Kalifornien till Florida, i Texas och i öknen utanför Los Angeles. Även på de varma platåerna i Spanien har prov utförts liksom högfartsprov på Nardo-banan i Italien.

Vi har ansett det viktigt att inte bara införa det nya freonfria köldmediet på nya bilar. Därför har vi tagit fram tillbehörssatser med det freonfria köldmediet. På Saab 9000 kommer man att kunna efterutrusta sin bil med freonfri luftkonditionering (AC) från årsmodell 1986.

Världsstandard

Saab har varit pionjären bland världens biltillverkare när det gäller utvecklingsarbetet med HFC134a. Vi har pressat underleverantörerna hårt, för att engagera sig tidigt för freonfria system, vilket även gynnat andra bilfabrikanter då många underleverantörer är gemensamma. Ett flertal av de komponenter som vi utvecklat, för det freonfria köldmediet, ligger till grund för det amerikanska standariseringsarbetet som utförs av den amerikanska standardorganisationen SAE.

Tack vare att vi var först med att ta fram ett system för det freonfria köldmediet så har våra komponenter, den typ av nipplar och anslutningar vi använder, påskyndat standariseringen inom SAE, säger Håkan Andersson. Detta innebär i princip världsstandard då även de europeiska och japanska standardorganisationema antar SAE:s normer. THOMAS SCHULZ