SAAB-VALMET:s anläggning i Nystad invigd SAAB-SCANIA och VALMET bildar databolag

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

1970-06-26-nr 234

Torsdagen den 18 juni invigdes SAAB-VALMET:s anläggning i Nystad i Finland för tillverkning av SAAB-bilar. Invigningen ägde rum i närvaro av ca 300 gäster, bland vilka märktes president Urho Kekkonen, statsminister Teuvo Aura, VALMET:s VD minister Olavi J Mattila, dr Marcus Wallenberg och SAAB-SCANIA:s VD dr Curt Mileikowsky.

För närvarande tillverkas vid Nystad-anläggningen 32 bilar per dag, fördelade på modellerna SAAB 95, SAAB 96 och SAAB 99. När man vid slutet av ar 1970 övergår till tvåskiftsproduktion, når man den planerade produktionstakten av 15.000 bilar per år. Antalet anställda är f n 550 personer och beräknas vid årets slut uppgå till 650.

Anläggningen har en golvyta omfattande 2,5 ha och en volym på 224.00 m:\ Hittills har ca 3.500 bilar monterats. De flesta ingående komponenter kommer via lastbil och båt från SAAB-SCANIA:s anläggningar i Trollhättan. Ca 100 av i varje bil ingående detaljer är tillverkade i Finland.

VALMET:s VD Olavi J Mattila kunde i sitt tal vid invigningen meddela, att samarbetet mellan VALMET och SAAB-SCANIA kommer att utvecklas ytterligare. De båda företagen har nämligen beslutat att i Finland bilda ett gemensamt bolag inom data- och elektronikområdet. Det nya bolaget kommer att svara för tillverkning och marknadsföring av elektroniska produkter, huvudsakligen stora datorer och deras komponenter.