22 st 25-åringar

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

1966-01

Anställda med 25 resp. 10 anställningsår hedrades och premierades vid den årligen återkommande Jubilarfesten i Saab-T:s personalrestaurang den 10 december.

Tjugotvå tjugofemåringar och åttiofyra tioåringar hälsades välkomna till festen av direktör Svante Holm, som i sitt hyllningstal till jubilarerna tackade dem för deras många år i företagets tjänst. Han friskade också upp deras minne med en resumé över åren 1940—65 Det blev en tillbakablick med intressanta poänger och jämförelser från svenskt samhällsliv under denna epok med tonvikt på bilismens enorma expansion. Denna avspeglades även i den tabell över löneutvecklingen, som direktör Holm föredrog i sammanhanget.

Assisterad av direktör Roy Warner delade så direktör Holm ut fem aktier och en vacker silverpokal till var och en av tjugofemåringarna, medan tioåringarna erhöll den gröna, guldkantade nålen. Ihågkommen blev dessutom den flitige förslagsställaren Gunnar Berg. För fem belönade förbättringsförslag fick han diplom, 100 kronor och elegant portfölj.

Tjugofemåringarnas tack för mat och gåvor framfördes av ingenjör Nils-Erik Lindell. Å tioåringarnas vägnar tackade ingenjör Bengt Nordqvist.

Under måltiden underhöll Saabs stråkensemble under Henry Sihlbergs ledning och man kunde än en gång konstatera, att vi har osedvanligt kunniga musiker vid Saab-T.

1966-09.jpg

Glada 25-åringar med pokaler och aktier. Stående fr.v.: Börje Stensson, Tage Johansson, Arne Augustsson, Sven Fernbåge, Thure Johansson, Nils-Erik Lindell. Stig Hansson, Hugo Klang, Olof Derner, Gunnar Olofsson och Uno Björck. Sittande fr.v.: Einar Sundberg, Thure Svensson, Bengt Högberg, Sten Kharle, Gunnar Rundberg, Anders Karlsson och Hilmer Nyholm.