Trollhättans ingenjörsklubbs Årsmöte på Saabs Ljudlabb 1987

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

1987-01

Trollhättans ingenjörsklubbs Årsmöte på Saabs Ljudlabb

Årsmötet 1987 hölls på Saab-Scanias ljudlaboratorium, på företagets Tekniska centrum och hade lockat uppemot 100-talet deltagare. Ingenjörsklubben fick en helt ny styrelse: Henrik Gustavsson, Saab-Scania valdes till ny ordförande och Torkel Sölve, Trollhätte Kanalverk, nyvaldes till vice ordförande. Lars Berggren, Vattenfall Västsverige, blev ny sekreterare och Kenneth Hansson, Saab-Scania ny skattmästare. Olof G Janson, Trollhättans kommun valdes till ny ledamot.

Årsavgiften kvarstod vid 25 kronor per år. Totalt hade klubben nu 476 medlemmar.

Kvällens föredragshållare var chefen för ljudlabbet, den smått legendariske Olle Johansson, "Ljud-Olle". Han inledde med en allmän redogörelse för hörselns betydelse för varning, kommunikation och social funktion. Han fortsatte med att berätta om hur buller påverkar människan i form av hörselskador, illamående och trötthet, och redogjorde också för hur ljud uppkommer och varierar.

Ljud kan, som han uttryckte det, informera, irritera och imponera. Något som i bilsammanhang är mycket viktigt. Man vill inte ha skrammel eller klonkande ljud när man stänger bildörren - ljudet ska signalera kvalitet. Men det får inte vara för ljudisolerat heller - när man drar på med en sportig bil som Saab, ska man höra ett kraftfullt, lagom högt ljud från motorn.

Efter den allmänna genomgången fick deltagarna i tre grupper information av specialiserade medarbetare på ljudlabbet. Det handlade om hur man arbetade med ljud från motorn, från karossen och i kupén och om beräkningsmetodik för ljud.

Rätt ljud, inte oljud

1987-06.jpg

Saab-ljudet kunde bland annat testas i ett ekofritt rum inom ljudlaboratoriet