Våra pionjärer Pionjär I Tage Rapp

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök


1977-09-16

Pionjär 1 Tage Rapp "Våra pionjärer"

1977-Rapp.jpg

Tage Rapp, pionjär som tycker att V4-motorns införande 1966 var en av de mest betydelsefullaste händelserna i företagets historia.

Det finns för närvarande endast 14 anställda som varit med sedan verksamheten startade 1938. Dessa är alltså företagets verkliga pionjärer. Av den orsaken har vi tänkt starta en intervjuserie för att få veta lite mera om hur dessa veteraner ser på gången tid men också på framtiden. Vi inleder intervjuserien med... ...Tage Rapp som tjänstgör inom Förslagsverksamheten och som anställdes 4 juli 1938.

— Vad var ditt första jobb på Saab?

— Jag började som plåtslagare och mitt första jobb var det absolut första produktiva jobb som utfördes på flygplansdetaljer och bestod i att klippa fram plåtämnen till en sprygel som ingick i stabilisatorn. Senare fick jag forma den på ett formblock som i början gick mindre bra eftersom jag inte hade någon vana att arbeta med aluminium.

— Hur var del första året?

— Vi var ju alla ovana och tillverkningen ny för de flesta och då var det ju intressant att följa tillväxten av de olika detaljerna fram till ett färdigt flygplan, som det faktiskt blev så småningom. Det var åren 1938—1939 och kriget var ganska nära, vilket ju bidrog till att det blev spännande också med militär och luftvärn runt fabriken.

— Hur upplevde du övergången från flygplans- till biltillverkning?

— Vid den tidpunkten var jag arbetsledare vid detaljtillverkningen på flygplan, så en övergång till slutmontering av bilar upplevde jag inte som någon större olycka, tvärtom var det ju det som allt satsades på och som jag fann vara värt att satsa på.

— Vilken period under de här åren anser du varit den bästa?

— Det har hela tiden varit en utveckling framåt, så alla perioder har för mig varit lika även om arbetsuppgifterna växlat.

— Vilken händelse inom företaget anser du varit störst och viktigast?

— Att under snart 40 års oavbruten expansion plocka fram vad som är störst och viktigast är ganska svårt, men frågan är väl om inte V4-motorns införande 1966 var en av de största händelserna. Att från ett totalt bottenläge försäljningsmässigt sett gå till en av de största succéerna är nog vad jag uppfattar som det bästa som hänt på företaget.

— Vad har bidragit till att du stannat kvar på Saab i snart 40 år?

— Kort och gott — intressanta arbetsuppgifter och ett gott kamratskap — Saab-andan!

— Hur ser du på utvecklingen under de många åren?

— Utvecklingen har gått framåt fantastiskt och speciellt efter krigsslutet. Det märks om man jämför en J 21 R med dagens Viggen eller en Saab 92 med 99 GLE 5D. Men när man är mitt uppe i det då märker man det kanske inte så mycket. Nu sedan jag lämnat produktionen och börjat med förslagsverksamheten observerar jag skillnaderna mycket mera.

— Hur ser du på företagets framtid?

— Ja, denna punkt är väl den som intresserar alla anställda just nu. Spekulationerna är många, men jag hoppas och tror att de som nu anställts under det senaste året även kommer att kunna svara på dessa frågor när de varit här i 40 år.