SAAB AUTOMOBILE: Förlusten minskar

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bilaga

1992-03

Saab Automobile visar för 1991 en betydande resultatförbättring. Förlusten stannade förra året vid 2,2 miljarder kronor efter finansnetto mot drygt 3,2 miljarder 1990.

Det innebär en resultatförbättring före extraordinära poster på 31 procent jämfört med 1990, trots att försäljningsintäkterna ökade med endast 2 procent till 15 miljarder kronor (förra året 14,7). Detta förhållande återspeglar resultaten av en rad produktivitetsförbättrande åtgärder samt de genomgripande strukturförändringar som ägt rum, bl a genom att koncentrera produktionen till fabriken i Trollhättan.

Förlusterna har minskat kvartal för kvartal, från första kvartalets minus på MSEK 953 till fjärde kvartalet då minussiffran stannade vid MSEK 134.

Trots att det fortsatt pressade marknadsläget begränsade försäljningen på flera viktiga marknader, kunde Saab öka sin marknadsandel på dessa.