Samarbete mellan Saab-Scania och Nils Ericsonskolan

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vindrutan nr 996, 1986-04-05

Fordonsteknisk profilering av 4-årig teknisk linje

1986-021 nils.jpg

Försöket med en fordonsteknisk profilering av den 4:e årskursen på Nils Ericsonskolans fyråriga tekniska linje blev så lyckat att en av klasserna fortsätter med profileringen. T.h. Hans Folkesson som är en initiativtagarna till den fordonstekniska profileringen samt Gunnar Olsson, som har undervisat i fordonsdynamik på Nils Ericsonskolan. Båda arbetar inom Teknisk utveckling vid Saab-Scania i Trollhättan

Fordonsteknisk profilering av 4-årig teknisk linje

— För ett år sedan diskuterade representanter från Saab-Scania och Nils-Ericsonskolan möjligheten att på prov göra en fordonsteknisk profilering av den 4:e årskursen på gymnasieskolans fyraåriga tekniska linje, berättar Hans Folkesson, Teknisk Utveckling.

— Försöket visade sig att vara så lyckat att man på Nils Ericsonskolan kommer att fortsätta med den här profileringen av en av klasserna på den fyraåriga tekniska linjen, fortsätter Hans Folkesson som är en av initiativtagarna till den fordonstekniska profileringen.

Bengt Kristiansson som är rektor på Nils-Ericsonskolan berättar att eleverna vid läsårets början fick information om att en av de tre klasserna i den 4:e årskursen skulle få en fordonsteknisk profilering.

— De som inte var intresserade hade möjlighet att byta klass och de som gick i någon av de andra två laserna och var intresserade fick också byta till den berörda klassen. Ungefär 5 personer bytte i vardera riktning.

Saab ställer upp med expertis

Profileringen innebär bl a att ämnena produktion, konstruktion och specialarbete förändras en aning. Inom ämnet produktion kommer en utökning av tunnplåtsbearbetning ske och ett avsnitt om plaster med hänsyn till konstruktion och bearbetning införas.

I konstruktion kommer två av de traditionella konstruktionsuppgifterna att bytas ut så att eleverna får ett exempel på tunnplåtsbearbetning och ett exempel på en plastprodukt.

Alla 30 eleverna gör sina specialarbeten på Saab-Scania, hälften inom produktion och hälften inom Teknisk Utveckling. Eleverna arbetar gruppvis med olika sorters projekt. Ingenjörer från olika arbetsområden har utsetts till samordnare vid framtagandet av lämpliga projekt. Inom ramen för specialarbete har Saab-Scania lovat att ställa upp med experter i ämnet fordonsdynamik.

— Vi har även kommit överens om att ställa upp med lärare i specialmoment som går utanför de ordinarie lärarnas kompetens, fortsätter Hans Folkesson.

Gunnar Olsson, utprovning Teknisk Utveckling har undervisat i fordonsdynamik på Nils Ericsonskolan.

— Det här är ett bra sätt att intressera och informera skolan om den här industrin. Det har varit trevligt att undervisa motiverade elever.

Lärare gör praktik på Saab

För att kunna genomföra profileringen erbjöds lärarna från skolan att delta i våra interna kurser samt att genomgå ett praktikprogram på tre veckor. Under tiden vikarierade Saabs elevingenjörer för Lärarna på Nils Ericsonskolan, säger Hans Folkesson.

— Vi är glada att Saab ställt upp och fortbildat en del lärare, säger Bengt Kristiansson. Våra lärare har uppfattat den här praktikperioden som positiv och elevingenjörerna har fungerat bra som lärare.

— Vi har fått bättre kontakt med skolan genom det här samarbetet, tycker Hans Folkesson. Nu får lärarna se att Saab har förändrats och att vi har stora resurser i t ex laboratorier.