Presentation av Vindrutan

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

1963 N10.gif

1963 N11.gif

SAAB-T har nu fått en motsvarighet till SAAB-L:s Flygbladet och SAAB-J:s Blänkaren. Vårt eget blad kommer, som framgår av vinjetten, att kallas Vindrutan, och vår förhoppning är, att den skall fylla ett verkligt behov. Den vill medverka till att ytterligare förbättra in- formationen inom företaget samt delvis ersätta en del meddelanden av mindre viktig natur, vilka tidigare haft sin plats på anslagstavlorna. Allt kan dock inte tagas upp i Vindrutan, och som exempel på sådant som inte kan beredas plats namnes här annonsering om »Bil till salu» eller annan rent privat försäljning. I övrigt hoppas vi kunna tillgodose de mest skiftande önskemål, från tack för uppvaktningar till meddelanden om ändrade busstider m. m. Den som| vill ha in någonting i Vindrutan kan göra på så sätt, att han sänder in ett manus till PUV Ågren, och Ni är hjärtligt välkommen med bidrag.

Distributionen kommer att tillgå så, att samtliga månadsanställda få sina exemplar genom den interna postgångens försorg, medan timavlönade kan hämta sina Vindrutor i speciella lådor, som kommer att uppsättas vid stämpelklockorna. Till sist kanske vi skulle erinra om att Vindrutan egentligen inte är någon nyhet. De äldre saabarna drar sig nog till minnes, att under en period åren 1949—51 utkom 13 exemplar med samma namn. Denna Vindruta lades emellertid ner av olika skäl, men nu är den som sagt här igen, och vi hoppas att den kommit tillbaka för att stanna och för att bli till nytta och glädje.

SAAB-mästerskap i bordtennis

Mästerskapen har hållits i SAAB-restauranten med inte mindre än 122 starter och prislistan fick nedanstående utseende.

Elitklass

1 Bo Nilsson

2 Bertil Sallander

3 Börje Nygren


Korpklass

1 Börje Nygren

2 Stig Johansson

3 Olle Johansson

Klass C

1 Bo Dahlberg

2 Gunnar Ohlson

3 Ove Nilsson Dubbel,

Elitklass

1 Gösta Berglund—Börje Nygren

2 Roy Samuelsson—Stig Johansson

3 Henry Kling—Sture öster

Dubbel, korpklass

1 Bo Nilsson—Bertil Sallander

2 Börje Nygren—Olle Johansson

3 Henry Kling—Sture öster

Oldboysklass

1 Börje Nygren

2 Bertil Sallander

3 Henry Kling

Damklass

1 Stina Andersson

2 Ann-Marie Eriksson

3 Kerstin Mattsson

Mixed dubbel

1 Kerstin Mattsson—G. Berglund

2 Stina Andersson—B. Sallander

3 Ann-Marie Eriksson—Bo Nilsson

Avstängning av Stallbackavägen Stallbackavägen med cykelbana kommer att avstängas under tiden 7—10 maj i två etapper för iordningställande av korsningen med järnvägen till SAAB. Under dagarna 7—8 maj avstänges vägen fram till cykelbanan. All trafik hänvisas till cykelbanan. Under dagarna 9—10 maj avstänges cykelbanan. All trafik hänvisas till vägen.