General Motors och Saab-Scania undertecknar avtal Samarbetar om Personbilar och Teknik

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bilaga

1989-12-15

1989-18 GM.jpg

General Motors Corporation och Saab-Scania AB har träffat överenskommelse om vittomfattande samarbete inom personbilsområdet. Som en följd härav har Saab-Scania AB beslutat bilda ett nytt fristående svenskt personbilsbolag, Saab Automobile AB, samt att sälja 50 procent av det nya bolaget till General Motors. Styrelsen i det nya bolaget kommer att bestå av tio ledamöter, av vilka fem - inklusive ordföranden - kommer att utses av GM.

Enligt överenskommelsen mellan GM och Saab-Scania skall Saab Automobile AB utveckla, tillverka och distribuera Saab personbilar under Saab-namnet och dessutom producera GM-bilar som skall säljas genom GMs organisation. Saab-bilarna skall som hittills säljas genom Saabs fristående återförsäljarnät för att stödja Saab-bilarnas exklusiva framtoning.

Överenskommelsen mellan Saab-Scania och General Motors innebär ett ingående tekniskt samarbete mellan Saab Automobile AB och GMs tekniska utvecklingscentra i Europa. Det nya samägda företaget kommer att få full tillgång till GMs teknologi och världsomspännande nät gällande bilkomponenter och underleverantörer.

Saab-Scania har dessutom beslutat att bilda ett nytt bolag - Saab-Scania Automotive Electronics AB - ett nytt företag i vilket Saab-Scania kommer att vara majoritetsägare och GM ha en betydande andel. Saab-Scanias avsikt är att till Saab-Scania Automotive Electronics AB överföra de delar av verksamheten som f.n. ägnas åt forskning, utveckling och tillverkning av tekniskt avancerad elektronisk utrustning för användning i personbilar.

Samarbetet mellan GM och Saab-Scania är resultatet av det svenska företagets strävan att utvidga sin verksamhet och sitt modellsortiment genom att fä tillgång till en global tillverkares resurser. GM, som är världens största biltillverkare, är förvissat om att ett samarbete med Saab kommer att göra det möjligt för GM att i högre grad bli representerat i de övre marknadssegmenten i Europa och att få utökad kapacitet för sammansättning av GM-bilar.

Den fullständiga kommunikén finns att hämta i Huvudporten i kväll och under helgen.