Saab utvidgar

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Göteborgs Handelstidning 1957-11-28

SAAB utvidgar och ökar produktionen

1957-19.jpg

I förgrunden servicebyggnaden, och till vänster måleribyggnaden med den planerade transporttunneln. Intill måleriverkstaden monteringsavdelningen.

TROLLHÄTTAN (HT-korr) — Vi säljer fler Saab-bilar än vi hinner tillverka, och oktober visar rekord: 1.059 Saab vagnar inregistrerades under månaden i Sverige — toppnotering hittills — och detta betyder 8.1 procent av det totala antalet registrerade bilar under samma tid, säger överingenjör Bengt Åkerlind vid Saab i Trollhättan.

Saab har satt igång en utbyggnad av sina anläggningar och i första etappen skall arbeten utföras för 2,75 milj kr. I denna första utbyggnadsetapp ingår en helt ny måleriverkstad, vilken får en golvyta på 6.000 kvm, vidare kommer en ny, värmecentral , jämte en. transporttunnel för karosser, vilka skall gå från nuvarande verkstäder till den nya målariverkstaden.

När denna första etapp står klar hoppas man få sätta igång redan nästa år med den andra etappen, vilken omfattar ungefär 2/3 av den planerade utbyggnaden och är kostnadsberäknad till 6,4 milj kr. Häri ingår en ny verkstadshall för montering med en yta av 12.000 kvm och utmed hela nybyggnaden blir det så en servicebyggnad i tre våningar.

Saab-ledningen hoppas att hela utbyggnadsprogrammet skall vara klart 1959 / och att en produktionsökning då skall kunna igångsättas så att man under 1960 kommer upp i en tillverkningssiffra på 24.000 bilar per år.

Detta skulle betyda att en ny bil blir färdig var femte minut, medan tillverkningsplanen för november månad pekar mot en bil var elfte minut.

EXPORTEN 20 PROC

Av årets export på i-runt tal 2.000 bilar går de flesta till Amerika. Man räknar f ö inom företagsledningen i med att exporten skall kunna hålla sig vid, 20 proc av tillverkningen, vilket betyder att man 1960 skulle komma upp till bortåt 5.000 biliar på den, utländska marknaden.

Totalt torde den upprustning som i nu sker vid Saab-verkstäderna gå till 30 milj. kr, däri inberäknat de nya. verkstäderna, nya karosseripressar: och maskiner samt inredning av verkstäderna i övrigt.