Nya D-line i Pressfabriken monterad

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bilaga

1988-05-20 Vindrutan nr 1087

Nu ska personal för 4-skift anställas

Den nya presslinan som för närvarande är Europas modernaste ska vara i drift i höst.

Totalt ska ca 40 personer uppdelade på fyra skift arbeta vid den nya D-linan. Ca 15—20 personer söks nu för att utbildas och lära sig de nya maskinerna och de nya arbetsformerna. Till slut är alla sju pressarna i den nya D-linan på plats i pressverkstaden. Under en längre tid har stora hål gapat i golvet i väntan på ersättningspressarna för de som sjönk till botten mitt ute på Indiska Oceanen i somras.

De nya maskinerna ska nu finmonteras och därefter ska pressverktygen trimmas in. D-linan är helautomatisk bortsett från att några få operatörer behövs för att ladda linan med plåt och för att ta ut de färdiga detaljerna i andra änden av linan. Det kommer att gå betydligt snabbare att ställa om produktionen vid byte av pressverktyg än vad det gör idag. För att det ska bli rätt förinställda värden på kort tid programmerar man in värdena i förväg. Verktyget placeras på verktygsbordet och skjuts in från sidan samtidigt som pressverktyget i pressen tas ut från den andra sidan. — För tillfället är det här de modernaste pressarna i Europa, både BMW och Mercedes ska komma hit och titta på dem, berättar Karl-Åke Byström, som är underhållschef i Pressverkstaden och i fortsättningen bryter det traditionella mönstret och även blir ansvarig för produktionen vid D-linan.

Driftoperatörer

— Genom att vi lägger produktion och underhåll inom samma avdelning ska vi samarbeta bättre och undvika att det uppstår slitningar och revirtänkande mellan underhåll och produktion, säger Karl-Åke Byström. Driftoperatörerna, dvs operatörerna vid D-line, ska arbeta i grupper där alla har lika stort ansvar för det slutliga resultatet. I arbetsuppgifterna ingår produktion, kvalitet, förebyggande och avhjälpande underhåll av utrustning, planering, administration och produktionsteknik.

— Större och mer komplicerade underhållsarbeten ska vi köpa in från underhållsspecialisterna, fortsätter Karl-Åke. Det finns t ex säkerhetskrav på att utrustningar ska besiktigas varje helg.

— Grupperna ska ha totalt ansvar för budgeten och köpa in de tjänster som behövs från de interna serviceenheterna. Om vi inte är nöjda med servicen internt måste vi gå ut och anlita företag utanför Saab. Det är nyttigt med ett konkurrensförhållande, tillägger Byström.

Fyrskift

— Personalen ska arbeta i fyra grupper på fyra olika skift, berättar Bernt Bredberg, som är personalansvarig i Pressverkstaden. Vecka 1 arbetar man dagtid må—fre 06.18—15.30 samt lö—sö 07.00—17.00.

Vecka 2 ledig från söndag kväll till söndag 22.00. Vecka 3 natt sö 22.00—06.36, må—to 22.30—06.36. Vecka 4 eftermiddag må—to 15.06—23.00, fre 15.06— 22.30.

Intern rekrytering

— Vi kommer först och främst rekrytera personal internt på Saab, säger Bernt Bredberg. Totalt med arbetsledare och driftoperatörer behöver vi ca 40 personer. Vi har redan ca 15 personer som successivt har utbildats och lärt sig den nya utrustningen, men vi behöver ytterligare 20 personer för att fylla de fyra grupperna.

— De blivande driftoperatörerna ska helst ha utbildning från 2-årig teknisk linje eller motsvarande, men också ett stort intresse för nya arbetsformer, säger Bernt.

— Arbetsinnehållet i grupperna kommer att vara brett och det finns möjlighet till individuell utveckling, säger Byström. De här personerna kommer säkert att bli intressanta för andra avdelningar inom företaget.