Positivt efter G M-besked

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bilaga

Saab Idag 2000-01-13

I måndags tillkännagavs att GM ämnar ta över resterande 50 procent av Saab Automobile från Investor. Med bakgrund av detta kommer Saab Idag att, under våren, publicera en rad artiklar om General Motors.

I detta årets första nummer publicerar vi en intervju med Saab Automobiles vice vd, Peter Augustsson. Förutom att han summerar de tio åren med GM, så som de tett sig till dags dato med ett femtioprocentigt ägarskap, så berättar han också bland annat att satsningarna på produktionsanläggningarna i Trollhättan, Göteborg och Södertälje kommer att fortsätta för att öka produktionskapaciteten och ytterligare höja produktkvaliteten.

Saab Idag har även intervjuat representanter från de fackliga klubbarna som säger sitt om hur de ser på övertagandet. Nyheten om GM och Saab toppade nyhetsprogrammen under måndagskvällen. Saab Idag har saxat klipp från tidningarna och har med några referat från nyhetssändningarna och från måndagens presskonferens som hölls på bilsalongen i Detroit. (Sidan 3 och mitten)

2000-038.jpg

Tio år med General Motors

Saab Automobile AB bildades i januari 1990 när General Motors Corporation och dåvarande Saab-Scania AB tecknade ett samarbetsavtal om utveckling och tillverkning av personbilar. Under de tio år som gått sedan dess har Saab, med GM:s resurser i ryggen, utvecklats till en global premiumbiltillverkare som idag både utvecklar, tillverkar och säljer fler bilar än för tio år sedan och samtidigt har ett varumärke som är starkare och tydligare än någonsin.

-Att GM har för avsikt att ta över resterande 50 procent av ägandet i Saab Automobile är den logiska fortsättningen på ett samarbete som vuxit i omfattning för varje år. Det kommer ytterligare att öka våra möjligheter att fortsätta expandera som premiumbilstillverkare, säger Saabs vice vd, Peter Augustsson.

Varumärket

När GM gick in som hälftenägare i Saab var det inte bara Saabs modellprogram och Saab-personalens kompetens man fick tillgång till. GM förvärvade även varumärket Saab och alla de värden det representerar.

-Att vårda varumärket och slå vakt om Saabs särart inom GM-familjen har haft hög prioritet redan från början, säger Peter.

-Under de tio år Saab samarbetat med GM har ett intensivt arbete bedrivits med att först definiera och därefter kommunicera Saabs varumärke. Resultatet är att varumärket är starkare och tydligare än någonsin.

2000-01.jpg

Ett prestigemärke

Saab är redan idag det utpräglade europeiska prestigemärket i GM:s produktportfölj och utvecklar och tillverkar "dynamiska bilar med karaktäristisk design, kännetecknade av hög prestanda i kombination med utomordentlig säkerhet och, överlägsen förarkontroll, inspirerat av det unika flygarvet". Peter menar att denna definition ger Saab en unik ställning inom GM, något som är viktigt när ett antal olika varumärken, laddade med olika värderingar, ska utvecklas under samma hatt.

Sedan många år

För Saabs utvecklingsavdelning har GM-samarbetet inneburit nya förutsättningar att utveckla nya bilmodeller. Möjligheterna att upphandla och använda vissa komponenter gemensamt är en del. Viktigare är dock att Saab har en partner att dela utvecklingskostnader med.

-Samarbetet verkar åt båda hållen, säger Peter.

-Våra drygt tjugo års erfarenhet av turboteknologi har gjort att Saab är GM:s "Centre of Expertise" för utveckling av turboladdade bensinmotorer. Även inom krocksäkerhetsområdet har vi en ledande roll. Vårt aktiva nackskydd, SAHR, utvecklades ursprungligen tillsammans med GM-ägda Delphi Interior & Lighting Systems. SAHR är standard i samtliga Saab-modeller, används numera även i andra GM-produkter. Saab har idag ett brett modellprogram, riktat mot en bredare kundkrets än någonsin tidigare. Både Saab 9-5 och Saab 9-3 finns i en rad varianter, avsedda för olika kunder med varierande krav.

-Denna bredd hade knappast varit möjlig utan samarbetet med GM, säger Peter. GM-samarbetet gör det även möjligt att ta fram nya modeller mer kostnadseffektivt, vilket givetvis gynnar våra kunder.

Inköp

Den verksamhet som i störst omfattning integrerats i GM-världen är Saabs inköpsavdelning. Redan några dagar efter att avtalet mellan GM och Saab-Scania trätt i kraft 1990, inleddes samarbetet på det praktiska planet i och med att en representant från Saabs inköpsavdelning flög till Tyskland för att delta i GM:s europeiska inköpssamarbete.

-Idag är vår inköpsavdelning integrerad i GM:s Global Sourcing Network, vilket i hög grad har minskat materialkostnaderna, ökat kvaliteten och skapat ett konkurrenskraftigt nätverk av leverantörer. Samarbetet har även gjort det möjligt för våra leverantörer att också få leverera till GM.

Vändningen

Vid slutet av 1980-talet hade Saab-Scanias personbilsverksamhet kommit till en punkt där fortsatt utveckling krävde en stark global samarbetspartner. När GM gick in som hälftenägare var bilindustrin på väg in i en lågkonjunktur. För Saab kom sedan vändningen i mitten av 1990-talet. Då ökade försäljningsvolymerna i takt med att Saab presenterade nya bilmodeller.

Saab 900, den första nya bilmodell där GM-resurser använts under utvecklingen, lanserades sommaren 1993. Saab 9-5 Sedan lanserades 1907 och innebar Saabs verkliga inträde i premiumsegmentet. Därefter följde Saab 9-3 och Saab 9-5 Kombi och, under förra året, Saab 9-3 Viggen samt aeromodellerna av 9-5 och 9-3.

-Från 1993, då Saab sålde 73 600 bilar, har försäljningsvolymen ökat med närmare 80 procent till 1999 års 131 200. Under samma period har antalet anställda ökat till drygt 10 200, från att 1993 varit nere i 7 900, säger Peter Augustsson. Det globala marknadsföringsprogram som infördes under slutet av 1990-talet har stor del i försäljningsuppgången. Syftet med programmet är att bli effektivare i marknadsföringen genom ett konsekvent budskap på samtliga marknader. Ett exempel är annonskampanjen som startade våren 1999 och som är den första i Saabs historia att användas på samtliga marknader världen över.

Satsningar framåt

-För att kunna möta den ökande efterfrågan och samtidigt ge förutsättningar för ännu bättre produktkvalitet har vi under de senaste åren gjort en rad satsningar i vår produktion. Monteringsfabriken har moderniserats, vi har byggt ett helt nytt måleri och just nu uppför vi en helt ny presslina. Att vi har fokuserat på kvalitet har också resulterat i en andra plats för Saab 9-5 i kategorin Entry Luxury Cars i J.D.Powers årliga undersökning av nybilskvalitet, säger Peter.

-Vi deltar också i utvecklingen av GM:s globala plattformar för kommande modeller. På dessa plattformar kommer även våra egna kommande modeller att byggas. Med detta sammantaget kommer Saab att kunna bredda kundbasen och nå försäljnjngsvolymer betydligt över dagens drygt 130 000 bilar per år.

Dessutom kommer satsningarna på produktionsanläggningarna i Trollhättan, Göteborg och Södertälje att fortsätta för att öka produktionskapaciteten och ytterligare höja produktkvaliteten.

-Att GM nu tänker utnyttja sin option och ta över resterande 50 procent av Saab påverkar inte vår nuvarande expansionsstrategi. Tvärtom förbättras möjligheterna att genomföra den ytterligare, avslutar Peter Augustsson.