Ytterligare 120 ska nyanställas

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bilaga

1995-03-02

För att säkerställa den ökade produktionen och därmed tillfredsställa efterfrågan från marknaderna, kommer Saab Automobile att nyanställa ytterligare ca 120 personer till produktionen vid fabriken i Trollhättan.

-Vårt utökade behov av personal behöver täckas omgående och nyrekryteringen skall vara genomförd under mars månad, säger Jörgen Burnert, personalchef för Produktionssektorn.

-Den 12 januari i år kunde vi informera om att vi hade ett nyanställningsbehov på 250 personer. 160 av dessa kunde erbjudas arbete som bilbyggare och 90 som tekniker. Rekryteringen har nu resulterat i att ca 150 personer till produktionen och ca 35 personer som tekniker har anställts.

-Det nya rekryteringssystem, som vi utarbetat tillsammans med Arbetsförmedlingen, har fungerat väl. Det går i princip ut på att man stegvis lotsar in den arbetssökande till sin nya arbetsplats genom intresseanmälan, information och besök på företaget och arbetsplatsen. Det sista steget sker genom ett praktiskt arbetsprov, där man får känna på hur arbetet som bilbyggare går till säger Jörgen Burnert.