Positivt för Saab på dålig bilmarknad, Turbobilarna ökar mest!

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

1981-04-10

Positivt för Saab på dålig bilmarknad, Turbobilarna ökar mest!

" På exportsidan har vi ökat försäljningen i år jämfört med fjolåret, och vi ligger en bit över budget. I Sverige har försäljningen minskat lite. Eftersom marknaden totalt minskar i Sverige mer än vår minskning, så ökar vi dock vår marknadsandel!"

Det sa Rolf Sandberg, platschef vid Saab-Scania i Trollhättan, på det senaste företagsnämndsmötet vid företaget.

Försäljningen av Saab 900 har ökat kraftigt jämfört med fjolåret. Totalt har man hittills i år sålt 28 procent fler Saab 900, och andelen turbobilar har ökat med hela 38 procent! "Detta är positivt, eftersom turbobilarna betyder mer resultatmässigt, sa Rolf Sandberg."

Bilar till anställda?

I anslutning till frågan om försäljning frågade John Lindänge från verkstadsklubben om inte de anställda skulle kunna få köpa bilar av äldre årsmodeller billigare.

"Frågan utreds som bekant, men det stora problemet är att en sån förmån kan betraktas som en löneförmån, och därmed beskattas, svarade Rolf Sandberg. Och då blir förmånen ju knappast något värd!"

Personalchef Hans Norrby påpekade också att det f n ligger en förfrågan hos skattemyndigheterna om saken.

Dementera rykten

Verkstadsklubben undrade också om det ligger något i de rykten som talar om ett produktionsstopp i samband med årets semester.

"Det har inte diskuterats något sådant, svarade Rolf Sandberg. Det finns inga såna planer, så de ryktena kan ni helt dementera!"

Företagsnämndens undernämnder, som alltså finns runt om i företaget, fungerar inte överallt. Enligt ett tidigare beslut i företagsnämnden ska verksamheten därför ses över, och personalchef Hans Norrby presenterade synpunkter som kommit fram vid sammanträffande med nämnderna.

"Undernämnderna vid Reaverkstaden och Driften fungerar bra, och de tycker själva att verksamheten är värdefull. Bland övriga nämnder finns visserligen uppfattningen att det är viktigt att träffas gemensamt, men att det inte kommer fram särskilt mycket nytt vid de här träffarna. Informationen tar andra och snabbare vägar."

Det hade också framkommit att det finns vissa problem med indelningen av undernämndernas områden, varför man kanske borde ha dem avdelningsvis. Dessutom hade det framkommit önskemål om att försöka göra trivselaktiviteter gemensamt i hela eller i alla fall större delar av företaget, i stället för enskilda aktiviteter i varje undernämnd.

På förslag av Rolf Sandberg ska det tas fram ett förslag till översyn av verksamheten till nästa företagsnämndsmöte.

Turbob10.jpg